Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Informace k hostování

2010-01-17 // Nový Přestupní řád zavedl institut "Hostování". Níže naleznete k této možnosti více informací od GS Ing. Lomského a potřebný formulář.

1. Při hostování za nový oddíl musí jezdec oznámit oblastnímu sekretáři oblasti, ve které je registrovaný jeho mateřský subjekt, že bude hostovat v jiném subjektu. To doloží písemným souhlasem mateřského oddílu na Potvrzení o hostování. Na Potvrzení o hostování uvede svůj souhlas i hostovací subjekt a nakonec na něj udělí potvrzení oblasti sekretář oblasti.  
 
Oblastní sekretář informaci o hostování uvede v Centrále do poznámky (hostovací oddíl, od kdy do kdy v něm jezdec hostuje). I po skončení hostování musí údaj o hostování zůstat uvedený v poznámce nejméně do konce roku, aby jezdec nemohl hostovat vícekrát než jednou za rok (viz Přestupní řád).
 
2. Program ACE Gallop umožňuje zadat při zpracování výsledků u jezdce jakékoli číslo subjektu, tedy i hostovacího namísto mateřského.
 
3. Údaj o hostování se na licenci neuvádí – jezdec předloží na závodech pouze Potvrzení o hostování (viz přiložený formulář).
 
4. Jezdec zůstává z hlediska statistiky a členství dle Stanov i během hostování řádným členem pouze mateřského oddílu. Na tom nic nemění ani to, že se v Přestupním řádu hovoří o tom, že jezdec je při hostování přechodným členem i jiného subjektu, což platí pouze pro evidenci jeho výsledků.
 

5. Pořadatel je povinen zpracovateli výsledků sdělit, který subjekt jezdce na závody hlásil. Což platí zejména u hostujících jezdců.

Zde si můžete stáhnout výše zmíněný formulář ve formátu PDF.

a zde ve Wordu.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski