Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Definitivní znění článku do všeob.pravidel, týkající se zdravotní služby na závodech a sport.akcích ČJF

2012-01-05 // Naleznete níže ...

Na všech sportovních akcích organizovaných ČJF (hobby a soutěže) musí pořadatel zajistit po celou dobu soutěží přítomnost lékaře nebo osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru v oboru zdravotnický záchranář (§ 18 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních) nebo všeobecná sestra (§ 5 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotních povoláních) se specializací na intenzivní péči (např. SIP, ARIP); tato osoba musí mít s sebou odpovídající vybavení pro výkon svého povolání a pořadatel jí musí poskytnout prostory vhodné pro poskytování zdravotních služeb (např. ošetřovnu).

 

V soutěžích všestrannosti a spřežení musí pořadatel při terénní zkoušce navíc zabezpečit dostatečný počet sanitek.

 

Na všech mezinárodních závodech a závodech mistrovství České republiky (MČR) je pořadatel povinen zajistit po celou dobu soutěží přítomnost sanitky

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski