Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Aktualizace informace pro pořadatele závodu - ohlašovací povinnost

2012-03-23 // Během tohoto týdne se ozvali pracovníci některých KÚ, po zveřejnění informace o ohlašování závodů. ČJF tuto informaci o povinnosti ohlašovat akce na KÚ obdržel od Bc.Bendy (viceprezidenta Komory záchranářů ZZS) a materiál pomáhal v pondělí D.Denkové spoluvytvářet. Bc.Benda byl autorem pozměňovacích návrhů pro sněmovnu, ovšem ukázalo se, že jeho pozměňovací návrh nakonec platit nebude. Platí ale stále, že pořadatelé musí akce hlásit, ovšem nikoli na KÚ ale přímo na Záchranné složky. Omlouváme se za komplikace, které tímto případně vznikly, ale informaci, kterou jsme dostali přímo z vedení oborové komory nás nenapadlo nijak zpochybňovat. Níže naleznete aktualní info k ohlašování akcí - informace od generální sekretářky.

Aktualizovaná INFORMACE

pro pořadatele sportovních akcí ČJF ze dne 19.3.2012

Dle další, upřesňující, konzultace se zástupcem Komory záchranářů ZZS České republiky

sdělujeme všem pořadatelům následující:

Ohlašujte sportovní akce ČJF na kontaktní místa záchranné zdravotní služby (každá ZZS má

informační linku -

nepožívat tísňovou, nebo web), v jejíž působnosti se sportovní akce ČJF

bude pořádat.

Ohlášení provádějte v takové podobě, aby byl pořadatel schopen splnění povinnosti

ohlášení prokázat.

Upozornění:

Ohlášení splňte i v případě, že je podle PJS (např. na MČR, spřežení a všestrannost –

terénní zkouška, apod.) povinné mít na akci sanitní vůz po celou dobu konání akce.

Do ohlášení, prosím, uvádějte:

-

 

název akce včetně stručného popisu

-

 

pořadatele akce

-

 

kontaktní osoba včetně telefonického spojení

-

 

místo akce

-

 

termín akce (od – do)

-

 

předpokládaný počet všech účastníků (jezdci, ošetřovatelé, trenéři, pořadatelé,

funkcionáře při akci, diváci, apod.)

Neohlášením akce s větším počtem přítomných osob se pořadatel vystavuje odpovědnosti

a to i včetně úhrady nákladů za výjezd záchranných složek.

Odkaz na internetové schránky ZZS:

http://www.komorazachranaru.cz

Zpracovala: Dana Denková

Dne 23.3.2012

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski