Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Upozornění OV

2012-04-16 // Dle platných pravidel je třeba i rozpisy na hobby soutěže zasílat panu Václavu Novotnému ke schválení ( mail novotny.kone@seznam.cz ). Stejně tak, jako národní souteže s předstihem 6 týdnů!

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski