Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Oblastní výbor na svém včerejším zasedání vybíral z přihlášených kandidátů na funkci sekretáře oblasti

2012-08-07 // Jednomyslně se rozhodl doporučit VV ČJF jmenovat do této funkce pana Jaroslava Kosaře z Bohuslavic.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski