Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Celostátní konference ČJF dne 14.5.2013 schválila vznik Královéhradecké oblasti od 1.1.2014

2013-05-14 // Více informací naleznete níže ...

Celostátní konference ČJF konaná  ve Spolkovém domě v Humpolci dne 14.5.2013 schválila vznik Královéhradecké oblasti od 1.1.2014 a ukládá:
a)      Přípravnému výboru nové oblasti předložit k 31.12.2013 počet klubů a členů, kteří se rozhodli přejít do HK oblasti
b)      Ve schodě s VČ oblastí provést delimitaci členské základny a majetku (podle % členů daných oblastí) k 28.2.2014
c)       Zvolit výkonný výbor oblasti dle stanov a vypsat výběrové řízení na sekretáře oblasti
 
Východočeský oblastní výbor vyzývá všechny subjekty Východočeské oblasti, aby si v souladu s Registračním a přestupním řádem kapitola I článek I odstavec 4, ze své SVOBODNÉ vůle (bez ohledu na územní příslušnost) zvolily, zda zůstanou členy Východočeské oblasti, nebo zda se stanou členy nově vzniklé Královéhradecké oblasti.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski