Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Ještě jedno ohlédnutí za výhodnocením, tentokráte v textu Ing. Gotthardové

2015-01-22 // naleznete níže ...

 Zdařilé vyhodnocení jezdecké sezony 2014 VčO ČJF
V kulturním domě v Nechanicích v sobotu 10. ledna 2015 proběhl již osmý Galavečer Východočeské jezdecké oblasti ČJF. Galavečer se nesl v duchu 20. a 30. let minulého století, kdy čs. jezdectví bylo  nejúspěšnější na mezinárodní scéně, což dokládá i olympijská vítězná trofej – soška koně – na vlajce VčO.
Celkem bylo za své výkony a umístění na mistrovstvích České republiky oceněno 25 jezdců Východočeské oblasti (3x drezura, 1x paradrezura, 7x skoky, 11x všestrannost, 2x spřežení, 1x endurance), za výkony ve stylových soutěžích 2 jezdci, za účast na ME 2 jezdci, za účast na WEG 2014 v Normandii 3 jezdci.
Bylo rozdáno 7 bronzových výkonnostních odznaků a 4 stříbrné. Jména všech oceněných naleznete na www.vco-cjf.cz/novinky/11119.
K jubilantům patřilo 6 šedesátníků (H. Hlavatá, Dr. P. Jadrníček, L. Koudela, L. Retr, O. Sojka, V. Wimmer),  2 sedmdesátníci (Z. Bittl, F. Slavík) a 1 pětasedmdesátník (J. Káva).
Několik let se vyhodnocení jezdecké sezóny konalo v areálu Národního hřebčína v Kladrubech n. L., poslední tři roky v KD Nechanice, neboť nabízí větší kapacitu. Počet účastníků je rok od roku větší a letos byly zaplněny všechny prostory kulturního domu.
Většina účastníků slavnostního večera přišla v elegantních dobových oblecích a šatech. Přítomní se dočkali nejen pěveckých vstupů Jany Kociánové, ale i krásného duetu Jany a Tomáše Kociánových s hitem Marcela Zmožka a řady dalších současných i prvorepublikových písní. Pěvecké vystoupení jezdců všestrannosti oslavující opětovné vítězství v mistrovské soutěži družstev uvedlo předávání knižních darů vylosovaným návštěvníkům. Zpestření akce přinesl výpadek el. proudu, neboť díky velké vichřici v Nechanicích nešla po deváté hodině elektřina. To však nebylo vůbec na závadu, neboť si všichni mohli mezi sebou nerušeně pěkně popovídat a dobře si rozuměli. K tomu se ještě mohli dosyta občerstvit. Akce byla včas zachráněna – z hřebčína v Měníku byla dovezena elektrocentrála a mohlo se pokračovat. Velký dík za organizaci akce patří Markétě Kvapilové, OV VČO ČJF a dalším členům realizačního týmu - Míše Kvapilové, Davidu Bendákovi, rodině Volfových, V. Zvěřinovi, Zdeňku Slámovi, Jitce Vachulkové a mnoha dalším. Zároveň děkujeme sponzorům - firmám Mauricio, Zooprodukt a p.Vachutkovi, kteří během večera prezentovali jezdecké oblečení v rámci pěkných módních přehlídek.
Stoupající zájem o galavečer dokládal plný kulturní dům, dobrou náladu dodávalo moderování Aleše Suchánka, spokojenost vyhodnocených přinesly i velmi užitečné hodnotné ceny s logem Východočeské oblasti ČJF a všichni se mohli radovat ze vzájemného příjemného setkání, povídání, tancování a plánování nové jezdecké sezóny.
Lenka Gotthardová

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski