Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Výzva pro zájemce o kvalifikaci Stylový rozhodčí

2015-04-14 // Nový kurz pro stylové rozhodčí bude zahájen vstupním školením 29-30. května 2015 v areálu JK Equus Kinsky, Hradišťko u Sadské. Zájemci hlaste se adrese kosar.jaroslav@tiscali.cz nejpozději do 22.5.2015. Více informací naleznete níže ...

Vzdělávání stylových rozhodčích ve vzdělávacím projektu Styl Šampionát 2015
 
1.      Koncepce a podmínky pro získání kvalifikace
Vzdělávání kandidátů na stylové rozhodčí bude zahájeno vstupním školením. Dále budou uchazeči pod vedením garantů konat praxi v průběhu roku a na závěr absolvují podzimní školení a závěrečné zkoušky.
Podmínky pro získání kvalifikace:
·         Licence rozhodčí + licence instruktor (trenér) minimálně 1 rok
·         Absolvování vstupního školení.
·         Praxe – stínové rozhodování pod vedením školitele.
·         Závěrečné zkoušky.
 
2.      Jednotlivé části
 
Vstupní školení
Vzdělávání stylových rozhodčích bude zahájeno vstupním školením uchazečů, které se uskuteční v areálu JK Equus Kinsky Hradišťko u Sadské 29-30. 5. 2015. Lektorem bude Ing. Jan Šíma. Vstupní školení se bude skládat z teoretické a praktické části (seznámení s pravidly, koncepcí stylového skákání, hodnocení předváděných parkurů) viz:
 
Pátek 29. 5. 2015, začátek ve 14:00, předpokládaný konec v 19:00
 
1)      Úvod
2)      Význam a poslání stylových soutěží, jejich propagace, zařazení do systému výcviku jezdce a do systému organizace a pořádání závodů. (1 hodina)
3)      Výcvik jezdce začátečníka. (1 hodina)
4)      Skokový výcvik jezdce s důrazem na správné návyky- poukázání na chyby, kterých se jezdci dopouští ať v sedu, či ve vedení koně a způsoby jejich odstranění. Pro stylové rozhodčí je velmi důležité umět toto vysvětlit. (1 hodina)
5)      Rozbor hodnotících ukazatelů a míra jejich důležitosti ve vztahu k hodnocení. Rozfázování jízdy po parkuru a hodnocení jednotlivých úseků – jejich důležitost a význam ve vztahu k hodnocení. (1 hodina)
6)      Způsob hodnocení + slovní vyjádření a zápis do protokolu. (1 hodina)
 
 
 
 
Sobota 30. 5. 2015, začátek v 8:00, předpokládaný konec ve 12:00.
 
1)      Způsob stavby parkurů pro stylové soutěže. (1 hodina)
2)      Posouzení podle videa nebo in natura – nácvik mluveného projevu. Podle možností lze realizovat třeba i při závodech bude-li první část semináře v pátek odpoledne a v sobotu soutěže na styl, nebo figuranti na cvičném parkuru. (2-4 hodiny)
 
 
Konání praxe během roku
Skoková komise vybere z řad stávajících stylových rozhodčích garanty, pod jejichž vedením budou uchazeči konat povinnou praxi v průběhu roku. Každý uchazeč musí splnit praxi stínovým rozhodováním nejméně na 3 závodech (minimálně 8 soutěží, z toho 2 soutěže pony).
 
Závěrečné školení a zkoušky
Na konci sezóny proběhne vícedenní závěrečné školení a zkoušky:
 
·         Zopakování látky a rozbor případných dotazů a zkušeností během konání praxe
·         Písemný test z pravidel o stylových soutěžích
·         Ústní zkouška k tématu stylové soutěže a jejich rozhodování
·         Vlastní rozhodování včetně protokolu (popř. písemných poznámek) na figurantech
·         Ústní obhajoba svého rozhodování
 
Před konáním zkoušek uchazeči předloží potvrzenou praxi podepsanou garantem a hl. rozhodčím daných závodů, kde byla praxe plněna. Úspěšní uchazeči budou zapsáni na seznam stylových rozhodčích.
 
 
3.      Cena školení a ubytování
 
Vstupní školení je zpoplatněno částkou 500,- Kč, která bude vybírána na místě v hotovosti.
Ubytování je možno objednat u p. Libuše Pulpánové, tel.: 776057706, js@equus-kinsky.cz
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski