Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Stanovisko OV k požadavku OV Královéhradeckého kraje ČJF

2015-04-23 // Níže naleznete korespondenci – stanovisko OV VčO k požadavkům, které vznáší OV KHO na subjekty registrované ve VčO. OV VčO postupuje dle Stanov ČJF, Pravidel jezdeckého sportu, popř. zásad uvedených v dokumentu Vzdělávání v ČJF. Členy VčO jsou subjekty se sídlem nejen v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, ale i z další řady krajů. Jiné OV nemají problém s jakoukoliv příslušností subjektů sídlících v jejich kraji. OV VčO a mnohé subjekty sídlící v Královéhradeckém kraji jsou ze strany OV KHO z důvodu jejich příslušnosti napadány, proto se OV VčO rozhodl uveřejnit níže uvedený požadavek OV KHO a odpověď OV VčO.

 
1)  Dopis KHO ČJF naleznete zde

2) Mailová korespondencenásleduje:

From: kralovehradeckacjf@email.cz [mailto:kralovehradeckacjf@email.cz]
Sent: Wednesday, April 22, 2015 10:02 PM
To: Ing. Markéta Kvapilová
Subject: ZZVJ

 
Vážená paní Kvapilová,
OV KHO projednal pořádání ZZVJ v subjektu Vaší oblasti dne 1. 5. 2015, OV KHO upozorňuje pořadatele, že pořádání ZZVJ je v kompetenci   
oblasti podle územní působnosti (viz usnesení konference ČJF z Humpolce z roku 2013 ).

  
 Pokud chcete ZZVJ pořádat, OV KHO trvá na jmenování minimálně dvou komisařů z královéhradecké oblasti.

  
Očekáváme odpověď v nejkratším možném termínu, aby bylo možné jmenovat komisaře.

  


 
Dále z pověření OV KHO posílám žádost o dodržování Všeobecných pravidel čl.N9 odst. 3 ze strany pořadatelů závodů na území KHO, kteří jsou členy VČO. 
 
„Všechny jezdecké závody musí být pořádány v souladu s Pravidly jednotlivých disciplín, rozpis závodů včetně termínu a místa jejich konání musí být předem schválen příslušným orgánem ČJF (OV oblasti, v níž je subjekt registrován, nestanoví-li Pravidla jinak). V případě, že se závody mají konat na území jiné oblasti, musí pořadatel před schválením rozpisu projednat navrhovaný termín konání závodů s OV oblasti, kde se mají závody konat. Pokud se na termínu nedohodnou, rozhoduje s konečnou platností OV oblasti, v níž je subjekt registrován.“
 
Žádný z termínů nebyl zatím s OV KHO projednán.
Předem děkuji za vyřízení
 
S pozdravem
 
Mgr. Svatava Juhászová
sekretář KHO

 


3) Odpověď VčO ČJF:

Vážení členové OV KHO,

děkujeme Vám, že pilně sledujete dění ve VčO.  S odkazem na Všeobecná pravidla Vám sdělujeme, že pořadatel ZZVJ JK Dolní Přím se nedopustil žádného pochybení. Všeobecná pravidla řeší pořádání jezdeckých závodů nikoliv pořádání ZZVJ. ZZVJ nejsou jezdecké závody.
Dnes nás zároveň informoval zástupce JK Dolní Přím o obdržení podobného dopisu – Vaše zpochybnění splnění podmínek pořádání ZZVJ s žádostí o vyřešení  tohoto sporu mezi jednotlivými OV.
Doufáme, že výše uvedená skutečnost je dostatečným vysvětlením a že nebudete nadále zpochybňovat oprávněnost konání a jmenování komisařů ZZVJ. Rádi bychom k ZZVJ pořádaných u našich členů i nadále využívali zkušené komisaře z naší oblasti.
 
Děkujeme za pochopení a věříme, že se vše podaří vyřešit k všeobecné spokojenosti ve snaze o rozvoj jezdeckého sportu v ČJF.
 
OV VčO
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski