Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

OV upozorňuje pořadatele závodů a hobby soutěží na povinnost zasílat rozpis ke schválení (panu Hupkovi- hupka@centrum.cz ) 6 týdnů před konáním závodů/soutěží...

2016-03-07 //

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski