Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Dostihový spolek a.s. vás zve na jezdecké hry pro děti pořádané v rámci výstavy Koně v akci

2017-08-16 // Více informací naleznete níže ...

Jezdecké hry pro děti 3.9.2017

Pořadatel: Dostihový spolek a.s.

1.       Základní údaje:

 

1.1.    Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.

1.2.    Termín :                  3.9.2017

1.3.    Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice

1.4.    Kolbiště :                 pískové (70x70 m )

1.5.    Opracoviště :           pískové (70x70 m )

 

1.6.    Funkcionáři závodů :

 

Hlasatel a rozhodčí: Ing. Vladimír Zvěřina

Zodpovědná osoba a stavitel:  Oldřich Sojka

 

     2.      Technické údaje

 

2.1.    Předpisy : platná PJS a tento rozpis

     

SOUTĚŽE :

 

Soutěž č. 1 : Jízda zručnosti

                     10 úkolů prověřujících dovednost dvojice – na čas

                     S vodičem i bez vodiče, pouze dva malé křížky
                     Startovné: 100,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

Soutěž č. 2 : Jízda zručnosti v kombinaci se skákáním
                     6 úkolů prověřujících dovednost dvojice + 4 malé překážky
                     Možné i s vodičem
                     Startovné: 100,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

Soutěž  č. 3: Parkur 40 cm
                     8 překážek 40 cm s návazným rozeskakováním
                     Možné i s vodičem
                     Startovné: 150,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

Soutěž č. 4: Parkur 60 cm
                     8 překážek 60 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 150,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

Soutěž č. 5Parkur 70 cm
                     8 překážek 70 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 200,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

Soutěž č. 6 Parkur 80 cm
                     8 překážek 80 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 200,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

Soutěž č.7:  Parkur 90 cm
                     10 překážek do 90 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 200,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

3.          Všeobecné údaje:

 

3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : 

                   Kateřina Mandysová, Dostihový spolek a.s., Pražská 607,530 02 Pardubice

                   Mobil:: +420 777 750 922, e-mail: mandysova@zavodistepardubice.cz
 

                                                                                  

3.2.    Uzávěrka přihlášek : do 3.9.2015 do 9 hodin

                                                            

3.3.    Prezentace: Od 12.00 - 13.00 hod. dle časového programu na věži rozhodčích u pískového kolbiště

 

4.Předběžný časový harmonogram

 12,00 – 13,00 prezentace

 13,00 – soutěž č. 1, a následně soutěž  2, 3, 4,5,6,7

 

5.          Veterinární předpisy :

 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Z důvodů zvýšeného výskytu infekční anémie koní, musí mít koně platné krve na E.I.A. ne starší než 6 měsíců. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito  pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař.

 

6.          Poskytované služby :

6.1.    Lékařská služba       :     MUDr. Tomáš Brož

6.3.    Podkovářská služba :     Ing. Václav Ráliš

6.4.  Veterinární služba:         MVDr. Petr Přikryl

 

7.          Ostatní ustanovení :

7.1.    Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození

 

7.2.    Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže

7.3.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.

 

 

 

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski