Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

!!! Důležité upozornění z JIS !!!

2017-09-15 // viz níže ...

POZOR NA ŠTÍTKY S QR KÓDEM V PRŮKAZU KONĚ: Připomínáme všem účastníkům závodů, že vylepení (nikoli pouhé vložení) štítku s QR kódem vytištěného z JISu do průkazu koně je povinný krok dokončení registrace koně v ČJF a také platnosti sportovní licence koně. Tuto povinnost předepisuje od 1.4.2017 Registrační a přestupní řád ČJF a také Pravidla jezdeckého sportu. Tolerance jeho nevylepení končí 1.8.2017 a pořadatelé budou informováni, že nesmí pustit na start žádného koně bez řádně vylepeného štítku, stejně jako pokud nemá kůň zapsané krve či očkování. Povinnost platí jak pro oficiální, tak pro hobby závody. Návod jak štítek vytisknete a kam jej vylepit naleznete v nápovědě v JIS: https://www.jezdectvi.org/napoveda-registrace-kone.

POZOR NA FOTKY V PROFILU JEZDCE: Připomínáme, též všem účastníkům závodů, že podmínkou účasti na závodech je vložení profilové fotky do karty osoby v JIS - karta osoby v JIS nahrazuje papírové jezdecké licence a členské karty pro účast na hobby závodech. Povinnost platí jak pro oficiální, tak pro hobby závody. Bez vložení fotky je jezdecká licence neplatná. Návod, jak má fotka v profilu vypadat naleznete v nápovědě JIS:https://www.jezdectvi.org/jis-faq#K5, kapitola V., odst. 5, 6, 7. Fotky v jezdecké přilbě, na koni nebo fotky s nízkou kvalitou nejsou akceptovány.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski