Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Sportovní odznaky - výzva pro kvalifikované

2017-10-03 // OV vyzývá jezdkyně a jezdce kteří se ve své disciplíně kvalifikovali na některý z výkonnostních odznaků, aby zaslali sekretářce oblasti ( oblast.vychodoceska@cjf.cz ) žádost o vydání odznaku. Nedílnou součástí žádosti (kromě úrovně a disciplíny) musí být přehled soutěží, na nichž byla kvalifikace dosažena.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski