Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

OV Včo vypisuje seriál soustředění s Petrem Myškou v Lipovce u Rychnova nad Kněžnou

2018-01-08 // Soustředění je určeno pro ačínající a pokročilé jezdce jako příprava na sezónu 2018. Termíny: 20 - 21. 1. 2018, 3 - 4. 2. 2018, 24 - 25.2. 2018, 17. - 18. 3. 2018, 31.3. - 1. 4. 2018, 14. - 15. 4. 2018. Více informací naleznete níže ...

Cena pro účastníky: 250,-Kč dvojice/den. (Cena je již po příspěvku ČJF)

Své přihlášky zasílejte na: oblast.vychodoceska@cjf.cz a současně na drabkova.adela@seznam.cz

Do přihlášky uvádějte:

Jméno trenéra a datum soustředění  na které se hlásíte.

Jméno jezdce, jméno koně, (pony/ velký kůň), klub, výkonnost, případný požadavek na zařazení do lotů.______________________________________________________________________________

Oblast hradí poplatek za areál a příspěvek na dvojici na den 100,-Kč. Účastníci si doplácí rozdíl za trénink.

Jezdci do 21 let mají právo na dotovaná soustředění bez omezení.

Jezdci, kterým bude v roce 22let  a více mají nárok na 16  dotovaných tréninkových dní za sezonu. Další tréninky si hradí celé sami bez dotace oblasti.
_________________________________________________________________________

Pravidla pro soustředění konaná pod hlavičkou VčO ČJF platná od 1.1.2018:

- Přihlášky na soustředění se zasílají na e-mail: oblast.vychodoceska@cjf.cz a v kopii také trenérovi.

- Po uveřejnění rozpisu lotů na stránkách oblasti jsou omluvy / posuny lotů atd. směřovány na trenéra.


- Přihlášení mají povinnost zkontrolovat rozpis lotů ještě den před konáním sousředění po 20:00

- Poslední vyžádané změny ze strany účastníků jsou možné maximálně 24 hodin před prvním dnem soustřední

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski