Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Upozornění pro jezdce všestrannosti!

2018-02-06 // OV upozorňuje jezdce všestrannosti , kteří splňují podmínky pro zařazení do kategorie E dle čl. 519 pravidel všestrannosti , aby tak učinili do konce měsíce února . Případné dotazy směřujte na Romana Faltu tel. 725037967

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski