Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Pozvánku na veřejné treninky od Malé jezdecké společnosti ,

2018-06-14 // pořádané vždy následující den po národních nebo hobby závodech, naleznete níže...

Malá jezdecká společnost.

2018 – PROPOZICE – PŘÁTELSKÉ SKÁKÁNÍ - VEŘEJNÝ TRÉNINK

 

1. Základní údaje:

 

1.1. Pořadatel: Malá jezdecká společnost.

1.2. Termín:  17.6.2018, 7.7.2018, 5.8.2018, 9.9.2018 (vždy druhý den po národních nebo hobby závodech)

1.3. Místo konání: kolbiště Lohenice

1.4. Kolbiště: travnato pískové

1.5. Opracoviště: travnato pískové

 

1.6. Funkcionáři VT:

 

tajemník:                  Irena Malá tel. 776 783 966
hlavní rozhodčí:       Tomáš Kocián

rozhodčí:                  Václav Vančura

autor parkuru:          Tomáš Kocián

 

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: Ustanovení tohoto veřejného tréninku a PJS

 

2.2. Soutěže:

 

č.1 Křížkový parkur  

Max. 8 překážek bez kombinace. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

Následné rozeskakování.

 

č.2 Parkur do 60 cm

Max. 8 překážek bez kombinace. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. Nnásledné rozeskakování.

 

č.3 Parkur do 70 cm

Max. 8 překážek s 1 kombinací. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

Následné rozeskakování.

 

č.4 Parkur do 80 cm

8 překážek s 1 kombinací. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

Následné rozeskakování.

 

 

3. Předběžný časový rozvrh:

9,00-10,00 hod. - prezentace i na tel. 776 783 966

10.00 hod. - soutěž číslo 1 a následně další. Po každé soutěži následuje vyhodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Všeobecná ustanovení:

 

4.1. Přihlášky: Irena Malá, e-mail mala2711@seznam.cz - mobil 776 783 966. Uzávěrka přihlášek vždy den před konáním treninku do 12hod.

4.2. Uzávěrka přihlášek: na místě

4.3. Uzávěrka konečných přihlášek: 30 minut přes zahájením první soutěže

4.4. Peněžitá plnění: 150,- Kč/ start - hradí vysílající složka

4.5. Ustájení: pořadatel nezajišťuje

4.6. Ubytování: pořadatel nezajišťuje

 

 

5. Veterinární předpisy:

Veterinární podmínky jsou stanoveny v platných pokynech SVS ČR. Před vyložením koní vedoucí transportu odevzdá příslušné potvrzení, opatřené všemi náležitostmi.

 

 

7. Ostatní ustanovení:

7.1. Ve všech soutěžích budou jezdci na 1. - 5. místě dekorováni floty.

7.2. Sekretariát VT je umístěn vedle věži rozhodčích.

7.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů

       a jejich poškození.

 

 

8. Zvláštní ustanovení:

8.1. V případě vyloučení dvojice, má tato z tréninkových důvodů možnost dokončit parkur.

8.3. Výstroj jezdců a koní v souladu s platnými PJS!

 

V Lohenicích dne 13.5.2018

 

Irena Malá

 

 

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski