Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Výzva pro zájemce o voltižní SCM

2018-09-05 // přihlášku zašlete prosím sekretářce oblasti

Vážení sekretáři oblastí,

žádáme o zaslání seznamu uchazečů do SCM votiž pro období 2018/2019.

Uchazeč musí být držitelem licence licence voltižního jezdce a splňovat níže uvedená kritéria:

 

 SCM  voltiž Frenštát :

-          věk  min. 8 let – max.21 let

-          min. povinná sestava ve cvalu + volná sestava v přípravě na cval

-          vhodný kůň, se kterým se SCM budete účastnit

 

 

 

Seznam zašlete prosím nejpozději do 7.9.2018 na emailovou adresu adela.svobodova2@gmail.com

 

ve formátu:

jméno příjmení                               číslo licence        věk                        kontakt

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski