Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Dostihový spolek vypisuje tradiční serii veřejných treninků v termínech 13.3.2019, 20.3.2019, 27.3.2019, 3.4.2019, 10.4.2019

2019-03-05 // Více informací naleznete níže ...

Dostihový spolek a.s. – MF 265

2019 – PROPOZICE – PARKUROVÝ VEŘEJNÝ TRÉNINK

 

1. Základní údaje:

 

1.1. Pořadatel: Dostihový spolek, a.s.

1.2. Termín:  13.3.2019, 20.3.2019, 27.3.2019, 3.4.2019, 10.4.2019

                     (závody proběhnou dle počasí, informace o případném zrušení
                      bude zveřejněna na webu www.pardubice-racecourse.cz)

1.3. Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice

1.4. Kolbiště: pískové 70x70 m 

1.5. Opracoviště: pískové

 

1.6. Funkcionáři VT:

 

tajemník:                  Kateřina Mandysová
rozhodčí:                  Ing. Vladimír Zvěřina

autor parkuru:          Oldřich Sojka

 

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: Ustanovení tohoto veřejného tréninku a PJS

 

2.2. Soutěže:

 

č.1 Parkur do 70 cm

Max. 8 překážek bez kombinace. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

V případě rovnosti tr. bodů - následné rozeskakování.

 

č.2 Parkur do 90 cm

Max. 8 překážek bez kombinace. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

V případě rovnosti tr. bodů - následné rozeskakování.

 

č.3 Parkur do 100 cm

Max. 8 překážek s 1 kombinací. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

V případě rovnosti tr. bodů - následné rozeskakování.

 

č.4 Parkur do 110 cm

8 překážek s 1 kombinací. Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

V případě rovnosti tr. bodů - následné rozeskakování.

 

 

3. Předběžný časový rozvrh:

14.00 -15.00 hod. - prezentace

15.00 hod. - soutěž číslo 1 a následně další. Po každé soutěži následuje vyhodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Všeobecná ustanovení:

 

4.1. Přihlášky: Kateřina Mandysová - mobil 777 750 922 nebo zasílejte e-mailem na:

       mandysova@zavodistepardubice.cz. V přihlášce uvádějte kontaktní telefon

 

4.2. Uzávěrka přihlášek: na místě

4.3. Uzávěrka konečných přihlášek: 60 minut přes zahájením první soutěže

4.4. Peněžitá plnění: 200,- Kč/ start - hradí vysílající složka

4.5. Ustájení: pořadatel nezajišťuje

4.6. Ubytování: pořadatel nezajišťuje

 

 

5. Veterinární předpisy:

Veterinární podmínky jsou stanoveny v platných pokynech SVS ČR. Před vyložením koní vedoucí transportu odevzdá příslušné potvrzení, opatřené všemi náležitostmi.

 

 

6. Poskytované služby:

6.1. Lékařská služba: zabezpečena přítomným zdravotníkem  

6.2. Veterinární služba: pořadatel nezajišťuje

6.3. Podkovářská služba: pořadatel nezajišťuje

 

 

7. Ostatní ustanovení:

7.1. Ve všech soutěžích budou jezdci na 1. - 6. místě dekorováni floty.

7.2. Sekretariát VT je umístěn na mobilní věži rozhodčích.

7.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů

       a jejich poškození.

7.4. Vjezd hlavní branou do areálu závodiště.

 

 

8. Zvláštní ustanovení:

8.1. V případě vyloučení dvojice, má tato z tréninkových důvodů možnost dokončit parkur.

8.2. Pořadí startujících se stejným počtem tr. b., kteří se neúčastnili rozeskakování, bude stanoveno dle dosaženého času v základním parkuru.

8.3. Výstroj jezdců a koní v souladu s platnými PJS!

 

V Pardubicích dne 5.3.2019

 

 

Kateřina Mandysová

manager dostihového a sportovního provozu

Dostihový spolek a.s.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski