Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Jezdeckou společnost včera ve večerních hodinách navždy opustil pan Zdeněk Rajmont

2019-03-21 // Národní stavitel, rozhodčí, trenér, dlouholetý sekretář Východočeské oblasti a kronikář Hradeckého jezdectví, člen HJK. Níže na pana Rajmonta přinášíme podrobnější vzpomínku...

Narodil se 30. 3. 1928 v Hradci Králové na Pražském Předměstí.  Po válce byli stažení trofejní koně do stájí kasáren. Druhého září 1945 se měl konat v Hradci průvod městem,kterého se účastnilo celá řada místních sedláků na koních a tak se ještě se dvěma kamarády rozhodli účastnit také. V kasárnách řekli, že je tam posílá pan Synek a tam jim vybrali tři stejné trakeny. Protože je neuměli nasedlat tak jím je ustrojili němečtí vojáci, zajatci.  Odpoledne se zařadili do průvodu. Měli velkou kliku, že nikdo z nich nespadl, žádný z nich před tím nikdy na živém koni neseděl. To byl začátek s koňmi.

    Po válce se obnovila činnost Jezdecké společnosti a jezdeckého odboru Sokola, kterého se stal členem. Tam získal výcvik a zkušenosti pod odborným výcvikem jednak pana Synka, ale i bratra Pospíšila tehdejšího náčelníka jezdeckého odboru Sokola, jinak bývalého příslušníka jezdecké policie.  V jejich klubu působili jako trenéři mjr. Brejský, mjr. Šín. Už tehdy byl členem výboru a jedním z patnácti sokolských trubačů, se kterými troubil jezdecké fanfáry v Praze na všesokolském sletu.

    Změnou politické situace v naši zemi a událostmi se zrušenými závody Selské jízdy v Nechanicích byla zrušena Jezdecká společnost a později i Sokol.Došlo k několika změnám názvu od Svazarmu,Spartaku až po dnešní název Hradecký jezdecký klub. Během několika let získal průkaz cvičitele, trenéra, národního rozhodčího i stavitele parkuru. Vždy, byl platným členem výboru až po jeho předsedu.

    V r. 1989 byl spoluorganizátorem jednání ve Slatiňanech o vstupu Juveny do ČSTV. Když byly zřízený k organizování jezdeckého sportu oblasti stal se sekretářem Východočeské oblasti po dlouhých osm let. Zároveň byl zvolen jako předseda revizní komise výboru ČJF a tuto funkci zastával rovněž po dobu osmi let.

    V Hradci Králové zorganizovali několikrát mistrovství ČR a po dvakrát mistrovství ČSR, kde byl autorem a stavitelem parkuru. Naposledy stavěl parkúr pro mistrovství ČR v Poděbradech. Často zastával funkci technického delegáta u nás ale i na Slovensku.

    Když se stal předsedou HJK obnovil soutěž pro mladé jezdce "Memoriál Fr. Ventury" a k tomu získal sošku koně, kterou obdržel po vítězství Fr. Ventura  v Amsterodamu. Tuto sošku má Východočeská oblast na svých tiskovinách, ale nepodařilo se ji získat zpět od Judr. Buchara a předat ji do muzea ve Slatiňanech. Podařilo se mu s Lesy české republiky, aby byla u nich lesnická výstava a k tomu bylo potřeba vybudovat zázemí a tak byla postavena tribuna, vchod do areálu a oplocení celého areálu. Později se vzdal své funkce, byl nejstarším členem a rozhodl se, sepsat něco z historie jezdectví v HK a proto, že vznik organizovaného jezdectví se stal 30. 3. 1928 v den jeho narození.


© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski