Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

SJK při školním statku Chrudim vás zve na veřejný trénink (jezdecké hry pro děti) do Vesce

2020-06-16 // Více informací naleznete níže ...

 

Veřejný trénink - Jezdecké hry pro děti

 

1.      Základní údaje:

 

1.1.    Pořadatel :               Sportovní jezdecký klub při školním statku Chrudim – MF 0052

1.2.    Termín :                  21.6., 26.7., 30.8.2020 a finále 20.9.2020

1.3.    Místo konání :         školní statek Vestec

1.4.    Kolbiště :                 pískové (75 x 45 m )

1.5.    Opracoviště :           písčité (50x50 m ), travnaté ( 60 x 50 m)

1.6.    Funkcionáři závodů :  Zodpovědná osoba a stavitel:  Jiří Bělohlav, Blažena Suchánková

                                            Hlasatel – Jiří Soukup    

 

     2.      Technické údaje

 

     

SOUTĚŽE :

 

Soutěž č. 1 : Jízda zručnosti

                     8-9 úkolů prověřujících dovednost dvojice – na čas

                     S vodičem i bez vodiče, bez křížků
                     Startovné: 150,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

Soutěž č. 2 : Jízda zručnosti v kombinaci se skákáním
                     6 úkolů prověřujících dovednost dvojice + 4 malé překážky
                     Možné i s vodičem
                     Startovné: 150,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

Soutěž  č. 3: Parkur 40 cm
                     8 překážek 40 cm s návazným rozeskakováním
                     Možné i s vodičem
                     Startovné: 200,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

Soutěž č. 4: Parkur 60 cm
                     8 překážek 60 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 200,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

Soutěž č. 5Parkur 70 cm
                     8 překážek 70 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 200,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

Soutěž č. 6 Parkur 80 cm
                     8 překážek 80 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 250,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

Soutěž č.7:  Parkur 90 cm
                     10 překážek do 90 cm s návazným rozeskakováním
                     Startovné: 250,- Kč

                     Ceny: 1 – 6. Místo flot a věcné ceny

 

 

3.          Všeobecné údaje:

 

3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : 

                   Jiří Bělohlav

                   Mobil:: +420 777 750 936, e-mail: jbelohlav@seznam.cz

                                                                                  

3.2.    Uzávěrka přihlášek : vždy den před závody do 19 hodin

                                                            

3.3.    Prezentace: Od 9.00 hod. dle časového programu na věži rozhodčích u pískového kolbiště – sekretariát závodů.

 

3.4.   Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2020.

 

3.5.  Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.  Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

 

3.6. Informace pro majitele psů. Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku.

       Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

 

3.7.  Občerstvení   zajištěno v areálu závodiště po celý den.

 

3.8.  Parkování vozidel  na louce před kolbištěm

 

 

 

4.       Předběžný časový harmonogram

 

   9,00 hod -  prezentace na věži rozhodčích u pískového kolbiště
 10,00 hod – soutěž č. 1, a následně soutěž  2, 3, 4,5,6,7

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny dle počtu startujících a aktuálního platného opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19.

 

Pořadatel žádá všechny zúčastněné o dodržování aktuálního platného opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19.

 

 

Jiří Bělohlav

Trenér SJK

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski