Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Byla zveřejněna kritéria pro předvýběr uchazečů do Sportovního centra mládeže (SCM) drezura Čechy a Morava:

2020-10-10 // viz níže ...

• věk - minimálně 11 let (minimálně 8 let pro jezdce na pony – Morava)
• dobrý zdravotní stav
• zájem o dlouhodobé vzdělávání SCM
• jezdecká licence
• dostupnost koně vhodného pro drezuru
• talent a potenciál dvojice
• účast na oficiálních drezurních závodech
• možnost účasti alespoň na 80 % akcí pořádaných SCM
• kvalitní domácí tréninkové zázemí a spolupráce s domácím trenérem
Zájemci nechť zašlou přihlášku na sekretariát své oblasti a zároveň i hlavnímu trenérovi SCM drezura, paní Lucii Marešové na adresu jkiluze@seznam.cz nejpozději do 15. října 2020.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski