Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Dotační programy v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021

2021-01-19 // viz níže ...

Vážení žadatelé,

 

vzhledem k tomu, že jste v loňském roce žádali v programech Pardubického kraje o podporu, si Vás dovoluji informovat o tom, že Rada Pardubického kraje schválila dne 18. 1. 2021 výzvy dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021.

 

Schválené výzvy:

 

Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Ø  Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,

Ø  Program B2: Podpora handicapovaných sportovců,

Ø  Program B3: Podpora sportu pro všechny,  

Ø  Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje,

Ø  Program B5: Podpora významných sportovních akcí,

Ø  Program F1: Podpora volnočasových aktivit.

 

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

 

 

Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

Termín vyhlášení programu:      19. 1. 2021

Lhůta pro příjem žádostí:        20. 2. – 12. 3. 2021

Vyplněné formuláře žádosti o dotaci prosím posílejte v termínu pro příjem žádostí(rozhoduje razítko přijetí na podatelně Pardubického kraje, NE podání na poštu).

 

Ve výzvách dochází k řadě změn, které se týkají přijatelných žadatelů, ale i drobné změny v zaměření programu aj. Prosím přečtěte si podrobně výzvy a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Zároveň prosíme o řádné vyplnění žádostí a případné doložení povinných příloh.

 

Znění výzvy a formulář  žádosti Vám zasílám v příloze a je případně i ke stažení na webových stránkách https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-probihajici-v-oblasti-cestovniho-ruchu-sportu-a-volnocas-aktivit/110767/

Pokud budete mít k vyhlášeným programům dotazy neváhejte nás kontaktovat, rády Vám poradíme.

 

Pověřené kontaktní osoby:

 

Tereza Ševčíková – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu

tel: 466 026 697

e-mail: tereza.sevcikova@pardubickykraj.cz

 

Ing. Lebedová Lucie – referentka oddělení sportu a cestovního ruchu

Tel.: 466 026 212

e-mail: lucie.lebedova@pardubickykraj.cz

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski