Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Na žádost TJ Krakonoš Trutnov zveřejňujeme níže uvedený dopis

2008-04-15 // adresovaný oblastnímu výboru a také odpověď OV VčO na tento dopis

VčO OV ČJF
Hradec Králové
 
Alek Pejos, předseda TJ Krakonoš Trutnov
Svoboda nad Úpou
 
 
Vážení sportovní přátelé,
reaguji na zveřejnění zprávy na internetových stránkách OV ČJF Hradec Králové ze dne
25. 3. 2008.
Pan sekretář ing. Vladimír Zvěřina zřejmě nechápe obsah sdělení, eventuálně dopisů.
Skokové soustředění, které se konalo ve dnech 21. 3. 2008  a  29. – 30. 3. 2008 pořádalo sdružení Královehradeckého kraje a ne TJ Krakonoš Trutnov. Tudíž nebyl důvod toto soustředění neuveřejnit, a to ani z důvodu uvedení jména garanta pana Aleka Pejose. Byla to soukromá akce jen výše jmenovaného sdružení. Toto rozhodnutí je ze strany pana sekretáře a OV ČJF Hradec Králové velice neseriózní a poškozuje dobré jméno TJ Krakonoš Trutnov, která je jednou z nejaktivnějších TJ působících ve východočeské oblasti ČJF! Očekáváme proto veřejnou omluvu na internetových stránkách VčO ČJF Hradec Králové.
 
 Za TJ Krakonoš Alek Pejos
                            Petr Mohelský

_____________________________________________________________________________

TJ Krakonoš Trutnov
Svoboda nad Úpou
 
 
            Vážení sportovní přátelé,
K Vašemu dopisu ze dne 3.4.2008, týkajícímu se nezveřejnění rozpisu soustředění s p. Aloisem Starostou 21.3. a 29. – 30.3 2008 Vám sdělujeme následující stanovisko OV VčO ČJF, přijaté na jednání OV VčO dne 4.4.2008:
 
1)     Dle našeho ověření „sdružení Královéhradeckého kraje“ není členem ČJF a není ani registrováno MV ČR jako občanské sdružení, tudíž nemá žádný právní nárok na zveřejnění svých soukromých akcí na webových stránkách Vč oblasti ČJF
2)     Pokud by tato soustředění byla organizována TJ Krakonoš Trutnov s garantem akce p. Alekem Pejosem, jednalo by se o ignorování rozhodnutí disciplinární komise ČJF která udělila panu Aleku Pejosovi zastavení činnosti na dobu 2 (dvou) let, zveřejněním rozpisu takových akcí by se OV VčO podílel na porušování základních dokumentů ČJF.
3)     Jak vyplývá ze shora uvedeného, rozhodnutím nezveřejnit rozpisy předmětných soustředění tak, jak byly předloženy nemohlo dojít k poškození dobrého jména TJ Krakonoš Trutnov.
 
Na základě těchto skutečností OV VčO ČJF schvaluje postup sekretáře oblasti ing Zvěřiny a neshledává důvod ke zveřejnění jakékoli omluvy ať již OV ČJF nebo osobně ing Zvěřiny.
 
Současně si dovolujeme upozornit, že dle výkladu DiK zákaz činnosti pro p. Pejose se týká veškeré veřejné činnosti v rámci ČJF, což znamená, že i pro oficielní styk s ČJF či jejími oblastními složkami musí mít jako předseda TJ ustanoveného odpovědného zástupce.  
 
 
S pozdravem                                     
 
                                                                                        Jiří Černý
                                                                            Předseda OV VčO ČJF
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski