Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 03.09.2005 - 04.09.2005

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
03.09.2005 - 04.09.2005
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
Z,ZL,L,pony

Rozpis:

ROZPIS KOLESA 903 F3

1. ZÁŘIJOVÉ MILITARY

MČR PONY

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: JS Kolesa - MF 153, Stáj VASURY Kolesa - MF 135.
1.2. Datum konání: 2. - 4. září 2005.
1.3. Místo konání: Stáj VASURY Kolesa.
1.4. Kolbiště: Travnaté, terén rovina.
1.5. Opracoviště: Písčité.

1.6. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů: Pavelka Jan
Tajemník závodů: Ing. Regner Karel
Hlavní rozhodčí: Matoušková Ilona st.
Sbor rozhodčích: PhDr. Dominová Joanne
Matoušková Ilona ml.
Ing. Klauz Antonín
Woznicko Jerzy (POL)
Stavitel tratí: Kusý Zdeněk
Asistent: Sůrová Pavlína
Technický delegát: Ságl Zdeněk
Steward: Ing. Metelka Jan

2. Technické údaje:

2.1. Předpisy - Pravidla jezdeckého sportu, jejich doplňky, jejich ustanovení a STP MČR 2005.

2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž všestrannosti ZL
Drezúrní zkouška - úloha CIC* 2005 A
Skoková zkouška - do 110 cm, 350 m/min., 350-450 m, 9 př., 10-11 sk.
Terénní zkouška – 2500-3000 m, 450-510 m/min., max. 25 sk. do 100 cm

2.2.2. Soutěž všestrannosti ZK-P - MČR PONY otevřená soutěž
(věk jezdce 13 až 16 let)
Drezúrní zkouška - úloha CNC* 2004
Skoková zkouška - do 90 cm, 350 m/min., 350-450 m, 8 - 9 př.
Terénní zkouška - 1200-1800 m, 400-450 m/min., max. 15 sk. do 90 cm

2.2.3. Soutěž všestrannosti -MČR PONY- otevřená soutěž (věk jezdce 10 až 12 let)
Drezúrní zkouška - úloha CNC* 2004
Skoková zkouška - do 80 cm, 325 m/min.,350-450 m,8-9 př., 9-10 sk.
Terénní zkouška - 1700 m, 400–425 m/min., max. 15 sk. do 70 cm

Koně startující v MČR PONY zašlou se jmenovitou přihláškou potvrzenou kvalifikaci, jinak budou automaticky zařazeni do otevřené soutěže.
Na MČR ve všestrannosti smí jezdec startovat na 2 koních a po kontrole musí určit jednoho koně, se kterým pojede skokovou zkoušku.


2. list
3. Všeobecné údaje:

3.1. Přihlášky se všemi předepsanými údaji na adresu:
JS Kolesa, p. Semelka, 535 01 Přelouč
Fax: 466937191, tel.: 466937113
3.2. Uzávěrka přihlášek: Jmenovitých do 28. 8. 2005
Konečných - při prezentaci.
U přihlášek došlých po termínu bude startovné zvýšeno o 50 % hodnoty
(rozhoduje poštovní razítko nebo datum na faxové přihlášce).

3.3. Startovné: 420 Kč za každou soutěž (cena včetně DPH) - vyjma účastníků MČR - PONY.
3.4. Prezentace: 1. září 2005 od 16.00 do 18.00 hodin.
3.5. Technická porada: 1. září 2005 od 19.00 hodin v Penzionu Kolesa.
3.6. Ustájení: Dle závazné objednávky v přihlášce od 1. září 2005 do 4. září 2005, kůň pobyt box 900,- Kč, stání 450,- Kč (cena včetně DPH). V ceně pouze stelivo.
3.7. Ubytování: Dle závazné objednávky, cca 220-350 Kč osoba/noc.
3.8. Stravování: V areálu závodiště.
3.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.10. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.
3.11. Stížnosti a námitky v souladu PJS.
3.12. Každý účastník bude mít svoji sadu identifikačních čísel.
3.13. Kancelář závodů: Ředitelství společnosti Elektrovasury, Kolesa čp. 9.
Při závodech věž rozhodčích.

4. Veterinární předpisy:

4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární osvědčení nebo průkaz, v souladu s Metodickým návodem SVS ČR číslo 3/2004, RED 147/04 ze dne 26. 1. 2004, kterým se stanoví veterinární podmínky pro přemisťování zvířat, ve znění ke dni 10 1. 2005.

4.2. Přejímka koní bude provedena ve čtvrtek 1. září 2005 od 16.00 do 18.00 hodin.
Veterinární lékař provede přejímku všech koní, kontrolu průkazů a záznamů o předepsané vakcinaci a vyšetření.
Koně nesplňující podmínky nebudou připuštěny k soutěži.
Přejímka koní po uvedeném termínu - proti úhradě.

UPOZORNĚNÍ: Volný pohyb psů v areálu závodiště nebude tolerován. Průvodce psa předloží na požádání platný očkovací průkaz psa (pes na vodítku).

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba : Zdravotní záchranná služba Pardubice.
5.2. Veterinární dozor : KVS Pardubice.
5.3. Veterinární služba : MVDr. Jadrníček Pavel.
5.4. Podkovářská služba: František Vavřínek - proti úhradě.

6. Ceny

6.1. První tři jezdci v MČR obdrží medaile.
6.2.Soutěž číslo 1.: 8.000,- Kč(2.600,-2.200,-1.700,- -. -.. )
Soutěž číslo 2.: 7.000,- Kč(2.300,-1.900,-1.500,- -. -.. )
Soutěž číslo 3.: Věcné ceny od sponzorů.

V Kolesách 28. 3. 2005 Ředitel závodů: Pavelka Jan, v.r.

Schválil: ČJF Praha, 28.5.2005.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski