Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.09.2005 - 11.09.2005

Pořadatel:
MF057 (JK Bohuslavice nad Metují)
Datum konání:
09.09.2005 - 11.09.2005
Místo konání:
Bolehošť - Lipiny

Discipliny:

Spřežení:
CAN-A/1/2/4,P2

Rozpis:

R O Z P I S

jezdeckých závodů č. 909F1 v Bolehošti - Lipinách

Pořadatel: Jezdecký klub Bohuslavice nad Metují - MF 057
Místo konání: Bolehošť - Lipiny
Datum konání: 9. - 11. 9. 2005
Uzávěrka přihlášek: 29.8.2005
Adresa pro přihlášky: Jaroslav Kosař, Bohuslavice nad Metují čp. 123, 549 06, nebo telefonicky na čísle 491475515 (po 20 hodině) nebo na čísle 603859131, případně e-mailem na adresu kosar.jaroslav@tiscali.cz. Na přihlášku uvádějte
zpětnou adresu, telefonní číslo a čísla licencí (jezdec,spolujezdci, koně, subjekt)!!!

Oprávněnost k účasti: jezdci a koně platné licence pro rok 2005
Veterinární podmínky: vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přesun koní na jezdecké závody, opatřené všemi předepsanými náležitostmi platnými v roce 2005
Prezentace: čtvrtek 8.9.2005 od 12,00 do 15,00 hodin na věži rozhodčích
Technická porada: čtvrtek 8.9.2005 od 19,30 hodin v pohostinství v Bolehošti
Kancelář závodů: věž rozhodčích na kolbišti

Prohlídka trati maratonu ve čtvrtek 8.9.2005 v 15,30 hodin od věže rozhodčích

Ředitel závodů: Kosař Jaroslav
Hlavní rozhodčí: Novotný Václav
Sbor rozhodčích: ing. Kunát Jiří, ing. Petřík František, Lišťák Petr, Bohdaský Václav
Technický delegát: ing. Regner Karel
Hlasatel: Kosařová Jana, ing. Petřík František
Autor tratí: Kosař Jaroslav
Kolbiště: travnaté 100 m x 70 m
Opracoviště: travnaté 100 m x 80 m
Ustájení: Zajištěno na základě objednávky na přihlášce (uzávěrka 29.8.2005) za poplatek Kč 400,--
za koně a pobyt, v případě požadavku na boxové ustájení (nutná předchozí domluva)
poplatek Kč 800,-- za koně a pobyt (zajištěno od 7. - 12.9.2005)
Krmivo: pořadatel zajišťuje pouze slámu
Ubytování: pořadatel zajišťuje na základě písemné objednávky nebo telefonické dohody
(uzávěrka do 29.8.2005) v přibližné ceně Kč 300,-- za osobu a den (Opočno,Třebechovice)
Stravování: zajištěno po celou dobu konání závodů na kolbišti
Lékařská služba: Opočenská nemocniční a.s
Veterinární služba: MVDr. Herzig Jiří (proti úhradě za provedené výkony)
Podkovářská služba: SOU Jaroměř (proti úhradě za provedené výkony)
Předpisy: platná PJS a rozpis závodů
Odpovědnost a záruky: námitky a stížnosti dle PJS
pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní po dobu konání závodů,
veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

Zápisné:
soutěž č.1,2,3 (kompletní soutěž jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží) Kč 700,--
soutěž č.4,5 (kompletní soutěž jednospřeží-pony a dvojspřeží-pony) Kč 400,--
soutěž č. 6,7,8,9 - soutěžící neplatí

Ceny: čestné floty dle PJS, peněžité ceny pro umístěné na 1. - 5. místě v soutěžích č. 1,2,3,4,5
soutěž č. 1,2,3 - 12000,-- (4000, 3000, 2300, 1700, 1000)
soutěž č. 4 - 5000,-- (1400, 1200, 1000, 800, 600)
soutěž č. 5 - 3000,-- (1000, 800, 600, 400, 200)
soutěž č. 6,7,8,9 - medaile umístěným na 1. - 3. místě, čestné floty dle PJS

Soutěže:

1. Kompletní soutěž jednospřeží CAN-B zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005

- pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší

Drezúra: drezurní úloha FEI č.7 - obdelník 100 m x 40 m

Maraton: úsek A libovolný chod - 5 000 m, rychl. 15 km/h
úsek D krok - 933 m, rychl. 7 km/h
úsek E libovolný chod - 7 500 m, rychl. 14 km/h
- 7 překážek

Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min., rozjížďka

2. Kompletní soutěž dvojspřeží CAN-B zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005

- pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší

Drezúra: drezurní úloha FEI č.8 - obdelník 100 m x 40 m

Maraton: úsek A libovolný chod - 5 000 m, rychl. 15 km/h
úsek D krok - 933 m, rychl. 7 km/h
úsek E libovolný chod - 7 500 m, rychl. 14 km/h
- 7 překážek

Parkur: 20 překážek, šířka branek 170 cm, rychlost 250 m/min., rozjížďka

3. Kompletní soutěž čtyřspřeží CAN-B zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005

- pro jezdce starší 18 let a koně 4 leté a starší

Drezúra: drezurní úloha FEI č.8 - obdelník 100 m x 40 m

Maraton: úsek A libovolný chod - 5 000 m, rychl. 15 km/h
úsek D krok - 933 m, rychl. 7 km/h
úsek E libovolný chod - 7 500 m, rychl. 14 km/h
- 7 překážek

Parkur: 20 překážek, šířka branek 190 cm, rychlost 230 m/min., rozjížďka4. Kompletní soutěž dvojspřeží pony CAN-B zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005

- pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší, jejichž výška nepřesahuje 148 cm KHV

Drezúra: drezurní úloha FEI č.3 - obdelník 100 m x 40 m

Maraton: úsek A libovolný chod - 5 000 m, rychl. 14 km/h
úsek D krok - 933 m, rychl. 7 km/h
úsek E libovolný chod - 7 500 m, rychl. 13 km/h
- 7 překážek

Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min., rozjížďka

5. Kompletní soutěž jednospřeží pony CAN-B

- pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší, jejichž výška nepřesahuje 148 cm KHV

Drezúra: drezurní úloha FEI č.3 - obdelník 100 m x 40 m

Maraton: úsek A libovolný chod - 5 000 m, rychl. 14 km/h
úsek D krok - 933 m, rychl. 7 km/h
úsek E libovolný chod - 6 500 m, rychl. 13 km/h
- 6 překážek

Parkur: 20 překážek, šířka branek 160 cm, rychlost 250 m/min., rozjížďka6. Mistrovství Východočeské oblasti - jednospřeží

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 1
- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti


7. Mistrovství Východočeské oblasti - dvojspřeží

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 2
- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti


8. Mistrovství Východočeské oblasti - čtyřspřeží

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 3
- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti


9. Mistrovství Východočeské oblasti - dvojspřeží pony

- vyhodnoceno z výsledků soutěže č. 4
- pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti

Časový rozvrh:

Čtvrtek 8.9.2005 15.00 hodin - ukončení prezentace
15.30 hodin - prohlídka trati maratonu
19.30 hodin - technická porada

Pátek 9.9.2005 8.00 hodin - drezurní zkouška jednospřeží pony, dvojspřeží pony, jednospřeží
14.00 hodin - drezurní zkouška dvojspřeží a čtyřspřeží

Sobota 10.9.2005 10.00 hodin - maraton spřežení
20.00 hodin - společenský večer

Neděle 11.9.2005 10.00 hodin - parkur jednospřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží pony
13.00 hodin - slavnostní nástup
13.30 hodin - parkur dvojspřeží a čtyřspřeží

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

Aktuální informace na internetové adrese: www.lipiny.zde.cz
Jaroslav Kosař
JK Bohuslavice nad MetujíRozpis schválen OV ČJF v Hradci Králové dne 18.6.2005 p. Novotným.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski