Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.09.2005

Pořadatel:
MF192 (JS Pod Kunětickou horou)
Datum konání:
11.09.2005
Místo konání:
Brozany

Discipliny:

Skoky:
Z-S**

Rozpis:

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
POD KUNĚTICKOU HOROU 911 F1

Základní údaje.

Pořadatel: Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou ve spolupráci
se statutárním městem Pardubice, OÚ Staré Hradiště
a a.s. ZEAS Staré Hradiště

Datum: 11.9.2005 - neděle. Začátek v 10,00
Místo: Brozany
Kolbiště : travnaté 60x 80m
Opracoviště: travnaté 25x40, písčité 25x60m.
Ředitel: Josef Němec
Tajemník: Jiří Novotný
Autor parkurů: Jan Veselý
Hlavní rozhodčí: Oldřich Pilař
Rozhodčí: Josefka Vojtková, Josef Polák
Technický delegát: Zdeněk Rajmont

Technické údaje: PJS platná pro rok 2005 včetně doplňků a rozpis závodů.

Veškeré skokové soutěže jsou přístupny pouze pro jezdce a koně s licencí.

č.1 - dvoufázová soutěž 100/110.
Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3
S rozeskakováním.
První fáze 9 překážek, druhá fáze 5 překážek.
Startovné 150 Kč.
Finanční odměny za 1. až 5. místo: 880, 650, 500, 350 a250 Kč.
Za 1. až 3. místo poháry, floty podle PJF

č.2 - dvoufázová soutěž 110/120.
Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3
S rozeskakováním.
První fáze 9 překážek, druhá fáze 5 překážek.
Startovné 200 Kč.
Finanční odměny za 1. až 5. místo: 900, 750, 600, 400 a 250 Kč.
Za 1. až 3. místo poháry, floty podle PJF

č.3 - skoková soutěž L**.
Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 238.2.2
S rozeskakováním.
Startovné 200 Kč.
Finanční odměny za 1. až 5. místo: 1000, 800, 700, 500 a 400 Kč.
Za 1. až 3. místo poháry, floty podle PJF

č.4 - skoková soutěž S**.
Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 238.2.2
S rozeskakováním.
Startovné 250 Kč.
Finanční odměny za 1. až 5. místo: 1800, 1500, 1200, 800 a 500 Kč.
Za 1. až 3. místo poháry, floty podle PJF


Časový rozvrh:
prezentace pro první soutěž do 9,oo.
Pro ostatní soutěže, nejpozději 1 hodinu před začátkem soutěže, nejpozději však do 13 hodin.
S přestávkou se počítá mezi 2. a 3. soutěží.

Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí ekipy platné veterinární potvrzení pro rok 2005.

Všeobecné údaje.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Josef Němec
Studánecká 1279
530 03 Pardubice
tel. 466 651 675
724 255 762
E-mail: JSPKH@SEZNAM.CZ

Uzávěrka přihlášek: 8.9.2005


Veškeré náklady hradí vysílací složka.
Pořadatel neodpovídá za úrazy koní a jezdců.
Pořadatel neodpovídá za ztráty a poškození věcí.


Poskytované služby.

Lékařská služba: MUDR. Karel Špilar.
Veterinární služba: MVDr. Květoslav Veselý za úhradu.
Podkovářská služba: p. Josef Hlaváček za úhradu.

Rozpis byl schválen OVČJF v Hradci KRÁLOVÉ.


Srdečně Vás zve
Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou

Za: Josef Němec

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski