Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 17.09.2005 - 18.09.2005

Pořadatel:
MF045 (TJ Start Hořice v Podkrkonoší)
Datum konání:
17.09.2005 - 18.09.2005
Místo konání:
Hořice

Discipliny:

Skoky:
ZL-ST

Rozpis:

Cena Města Hořic - XXXI. ročník
Rozpis jezdeckých závodů č.917F2

Pořadatel: TJ START HOŘICE
Datum konání: 17.9.-18.9.2005
Místo konání: Jezdecký areál TJ START, Na Závisti, Hořice
Kolbiště: Písčité 80x60
Pracoviště: Travnaté 100x40, písčité 60x20

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů: Zdeněk Tomášek
Tajemník: Gabriela Vaňkatová
Hlavní rozhodčí: Václav Novotný st.
Rozhodčí: Václav Novotný ml., Jiří Káva
Hlasatel: Ing. R. Zavadil
Autor parkuru: Alek Pejos
Správce parkuru: Michal Tomáš
Výpočetní technika: Ing. Jan Vítek ml.
Rozhlas: Ing. Jan Vítek st.
Technický delegát: Zdeněk Rajmont

Technické údaje: Předpisy PJS platné od 1.1.2005 + rozpis závodů

Soutěže:
SOBOTA
č.1. - Parkur Z
Soutěž pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle PJS st.A čl. 238.1.2., 1 rozeskakování na čas

č.2. - Dvoufázové skákání 110-120 cm
Soutěž pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle PJS st.A čl. 274.5.3. (1.fáze 8 překážek 110 cm a 2.fáze 4 překážky 120cm)

č.3. - Parkur L* - CENA PEKÁRNY NOPEK
Soutěž pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle PJS st.A čl. 238.1.2., 1 rozeskakování na čas

NEDĚLE
č.4. - Stupňovaná obtížnost do 110 cm - poslední skok alternativní
Soutěž pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle PJS st.A čl. 269 1.2.5.

č.5. - Dvoufázové skákání 120-130cm - CENA PODNIKU ABICOR BINZEL (svářecí technika)
Soutěž pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle PJS st.A čl. 274.5.3. (1.fáze 8 překážek 120 cm a 2.fáze 4 překážky 130cm)

č.6. - Parkur S* - CNA MĚSTA HOŘIC - XXXI. ročník
Soutěž pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle PJS st.A čl. 238.2.2., 1 rozeskakování na čas

č.6. - PARKUR ST*
Soutěž pro všechny koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle PJS st.A čl. 238.2.2., 1 rozeskakování na čas

Předběžný časový program:
SOBOTA - do 9,00 hod. prezentace soutěže č.1
do 10,30 hod.prezentace ostatních soutěží
v 10,00 hod. začátek soutěže č.1 a další následně
NEDĚLE - do 9,00 hod. prezentace soutěže č.4
do 10,30 hod.prezentace ostatních soutěží
v 10,00 hod. začátek soutěže č.4 a další následně

Jmenovité přihlášky: Na adrese TJ START, Na Závisti, 508 01 Hořice, tel. 493622624 nebo 493623227.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících s respektováním pořadí došlých překášek.

Uzávěrka přihlášek: 12.9.2005
Peněžité plnění: soutěž č.1 - 150,-Kč, soutěže 2,4 - 200,-Kč, soutěže 3,5 - 250,-Kč, soutěže č.6,7 - 300,-Kč

Prezentace: V sekretariátu závodů od 7,00 hod dne 17.9.-18.9.2005

Námitky a stížnosti v souladu s PJS.

Ubytování: Na základě závazné přihlášky zajistí pořadatel (penzion v sousedství areálu)

Ustájení: Na písemnou žádost a úhradu 150 Kč za stání, box 500,-Kč zajistí pořadatel v kryté hale. Možnost již od 16.9.2005.

Přepravníky koní budou parkovat na určeném místě před areálem.

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, pořadatel neodpovídá za případné úrazy, poškození věcí, ztráty.

Veterinární předpisy: Vedoucí transportu před vyložením koní předloží příslušné veterinární osvědčení pro transport koní se všemi předepsanými náležitostmi platnými pro rok 2005.

Poskytované služby: Lékařská služba - zajistí pořadatel
Veterinární služba - MVDr. Samohýlová (za úhradu)
Podkovářská služba - zajistí pořadatel (za úhradu)

Ceny:
Soutěž č.1 - 1-5 místo věcné ceny + floty dle PJS
Soutěže č.2 a 4 - 1-3 místo peněžité ceny, 1-5 místo věcné ceny + floty dle PJS
Soutěž č. 3 - bude finanční částka do 5. místa, 1-5 místo věcné ceny + floty dle PJS
5000 (1600, 1400, 1000, 700, 300)
Soutěž č. 5 - bude finanční částka do 5. místa, 1-5 místo věcné ceny + floty dle PJS
6000 (2000, 1600, 1200, 1000, 400,)
Soutěž č. 6 - bude finanční částka do 5. místa, 1-5 místo věcné ceny + floty dle PJS
7500 (2500, 2000, 1500, 1000, 500,)
Soutěž č. 7 - bude finanční částka do 5. místa, 1-5 místo věcné ceny + floty dle PJS
12000 (4000, 3400, 2100, 1600, 1100,)

Technická porada se nekoná - veškeré potřebné informace při prezentaci.
Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři TJ START od 7,00 hod.
Přislíbena účast jezdců ze SRN (Jezdecký klub ZEITZ)

TJ START zve všechny zúčastněné na sobotní večerní posezení s COUNTRY hudbou.

Tento rozpis byl schválen oblastním výborem ČJF dne 15.8.2005 -schválil V. Novotný

Ředitel závodu: Zdeněk Tomášek

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski