Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.10.2005

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
01.10.2005
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Skoky:
ZL,L,pony

Rozpis:

ROZPIS KOLESA A01 F1
VASURY DERBY


Pořadatel: F 153 JS Kolesa
F 135 Stáj VASURY
Datum konání : 1.říjen 2005
Místo konání : Kolesa
Kolbiště : travnaté – trojůhelníkovité 150 x 200 x 170 m
Opracoviště : písčité – 150 x 60 m

Funkcionáři
Ředitel závodů : Jan Pavelka
Hlavní rozhodčí :Ilona Matoušková st.
Rozhodčí : Ing.Ota Vondrouš,Ilona Matoušková ml.
Stavitel tratí : Zdeněk Kusý
Technický del. Ing.Karel Regner

Technické podmínky
Předpis : PJS a ustanovení tohoto rozpisu

Soutěže : č.1. Dvoufázové skákání 100 / 110 cm
1.fáze – 8 skoků, bez kombinace
2.fáze – 4 skoky,jedna kombinace
pro koně kteří startovali max. v soutěži st. L
Hodnocení podle PJS čl.274.5.3.
Max. 40 koní

č.2. Dvoufázové skákání 110 / 120cm
přístupná pro jezdce a koně bez omezení
Hodnocení podle PJS čl. 274.5.3
1.fáze – 8 překážek
2.fáze – 4 překážky , jedna kombinace
Max. 40 koní

č.3. Terénní parkur JAMENSKÁ
-délka dráhy cca. 700 – 800 m, počet sk. 15
pevné skoky do 100 cm, schoditelné do 100 cm
-účastník této soutěže nemůže startovat v soutěži č.4
Hodnocení podle st. C, PJS čl.239
Max. 40 koní

č.4.Skokové derby VASURY st. „ L „
Délka dráhy cca 1200 m asi 20 skoků, čl. 277
Hodnocení podle stupnice C,čl.239, rychlost 375 m/min

č.5.Terénní parkur PONY
PJS čl. 239 stupnice C , délka dráhy cca 800 m, rychlost
300 m/min.,asi 12 skoků,pevné 60 cm,schoditelné 70 cm


Předběžný časový program :
Presentace a vet. přejímka do 8.00 hod. pro sout.č.1, ostatní do 9.30 hod.pod věží rozhodčích. Od 9.00 hod.soutěž č.1.,ostatní návazně.

Všeob.údaje : Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu :
JS Kolesa, p.Semelka, Kolesa, 53501, Tel. 466937113 , fax. 466937191
- do 25.9.2005 do 15.00 hod. Jmenovité přihlášky jsou považovány
za konečné.

Peněžitá plnění : Sout.č.1. – 210 Kč.
č.2. – 210 Kč.
č.3. – 260 Kč.
č.4. – 370 Kč.
č.5. – 160 Kč.
hotově při prezentaci /ceny včetně DPH/

Ceny a dekorování : č.1. 3 000 Kč.
č.2. 3 000 Kč
č.4. 10 000 Kč
č.5. věcné ceny
č.3. peněžité a věcné ceny od firmy JAMENSKÁ a.s.
Floty – ¼ soutěžících v každé soutěži

Protesty : dle PJS

Sekretariát závodů : na věži rozhodčích

Vet.předpis: dle platných veterinárních směrnic SVS a OVS pro rok 2005

Úhrada nákladů : hradí vysílací organizace

Služby : zdravotní – Záchranná služba Přelouč
veterinární – MVDr. Pavel Jadrníček – proti úhradě
podkovářská – František Vavřínek – proti úhradě


Pořadatel neručí za ztráty věcí,úrazy koní ani jezdců.

Změna programu vyhrazena.V případě velkého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet startujících podle došlých přihlášek.V soutěži č. 1.,2.,3.,bude přijato max. 40 koní,přednost mají koně startující v soutěži č.4.

Přísný zákaz volného pobíhání psů v době závodů po areálu.


V Kolesách 28.3.2005 Ředitel závodů
Jan Pavelka

Schválil dne ….

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski