Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 24.03.2012

Pořadatel:
MF140 (Národní hřebčín Kladruby n/L.s.p.)
Datum konání:
24.03.2012
Místo konání:
Slatiňany

Discipliny:

Spřežení:
A1-4, P

Rozpis:

 ROZPIS
324F1
Halové závody spřežení ve Slatiňanech
Pořadatel:                   Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Organizátor:               Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Datum:                       24.3. 2012
Místo konání:            Slatiňany – jezdecká hala
Ředitel závodů:          Ing. Jan Höck
Tajemník závodů:      Ing. Kateřina Neumannová
Hlavní rozhodčí:         Václav Novotný
Sbor rozhodčích:        Ila Hrdličková, Heřman Hrdlička
Technický delegát:    Jaroslav Kosař
Autor tratí:                 František Slavík 
Hlasatel:                     Aleš Suchánek
Zpracování výsledků:            Jaroslav kosař
Předpisy:                    Závody budou  řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2012 a dle  tohoto rozpisu.
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2012, nepaltí pro soutěž č. 1 hobby soutěž jednospřeží
Veterinární podmínky:vedoucí transportu předloží před vyložením koní veterinární potvrzení o
přesunu koní, opatřené všemi předepsanými náležitostmi platnými v roce 2012 pro sportovní koně.

SOUTĚŽE:                 1. hobby soutěž jednospřeží
                                   1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely, šířka
                                   branek je 180 cm, délka tratě cca 400 m
                                   účastnit se mohou jezdci a koně s licencí i bez licence na rok 2012
 
2. soutěž jednospřeží
                                   1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely, šířka
                                   branek je 180 cm, délka tratě cca 400 m

                                   3. soutěž dvojspřeží
                                   1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely, šířka
                                   branek je 180 cm, délka tratě cca 400 m

                                  4. soutěž čtyřspřeží
                                   1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely, šířka
                                   branek je 200 cm, délka tratě cca 400 m

Soutěže jsou dvoukolové, pořadí startujících v prvním kole bude vylosováno, v druhém kole bude startovat jako první závodník s nejhorším výsledkem.

Opracoviště:             
travnaté 100 m x 100 m
Kolbiště:                    jezdecká hala 25 m x 55 m
Přihlášky:                   na adresu K. Neumannová, Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany, tel.: 469 681135, fax: 469 681265,   Email: neumannova@nhkladruby.cz

 

Uzávěrka přihlášek: 20.3. 2012
Prezentace:                provede vedoucí ekipy v kanceláři hřebčína od 8.00 do 9.00 hod.          

Startovné:                 
čtyřspřeží 1.000,- Kč, dvojspřeží 800,-, jednospřeží 600,- Kč, hobby – 200,-Kč
Podmínky účasti:       účast možná pouze s maratonovým kočárem
Ustájení:                     jen 24.3. za poplatek 100 Kč na 1 koně (v ceně je stelivo)
Krmivo:                      pořadatel nezajišťuje
Stravování:                 v areálu závodiště
Úhrady:                      veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka
Odpovědnost:                        pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.
Stížnosti a námitky:    v souladu s PJS.
Kancelář závodů:       kancelář hřebčína Slatiňany
Technická porada      24.3. v 9.00 hod. v hale
Prohlídka trati:           9.00 – 10.00 hod.
Ceny:                          při rozdělování čestných flotů a cen platí ustanovení Všeobecných pravidel FEI čl. 128, 129 a 130.
                                   Soutěž č. 1 hobby - věcné ceny
                                   Soutěž č.2    3.000,- Kč(1.400,-Kč, 1.000,- Kč, 600,- Kč)
                                   Soutěž č.3    5.000,- Kč (2.500,- Kč,1.700,- Kč, 800,-Kč)
                                   Soutěž č.3 8.000,- Kč(4.000,- Kč, 3.000,- Kč,1.000,-Kč)

 

Poskytované služby: Lékařská služba: MUDr. Vladimíra Kudelková
                                   Veterinární služba: MVDr. Ivan Jeník (za úhradu)
                                   Podkovářská služba: Radek Nesvačil (za úhradu)
Předběžný program: 24.3. 2012       prezentace - 8.00 – 9.00 hod
                                                           technická porada – 9.00 hod
                                                           prohlídka trati - 9.00 – 10.00 hod
                                                           následně soutěž č.1 hobby jednospřeží, č.2 jednospřeží
                                                           č.3 dvojspřeží, č.4 čtyřspřeží
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu.

 

Ve Slatiňanech dne 14.2.2012

Rozpis schválen OV ČJF v Hradci Králové panem Václavem Novotným dne:

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski