Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 25.03.2012

Pořadatel:
MF168 (JK Dolní Přím)
Datum konání:
25.03.2012
Místo konání:
Dolní Přím - hala

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů

 

č.z. 325F2
Pořadatel: JK Dolní Přím MF 168 
Datum konání: 25.3.2012 
Místo konání:   Dolní Přím – areál jezdeckého klubu
Ředitel závodů: Ivo Dušek
Hlavní rozhodčí: JanTvarůžek
Členové sboru: Ing. Otakar Vondrouš
                            Jaroslava Haškovcová
Zpracování výsledků:  Ing. Vladimír Zvěřina
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2012 a dle tohoto rozpisu
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2011
Veterinární podmínky: dle platných podmínek pro rok 2012

Soutěž č.1:O pohár obce Dolní Přím
Hobby soutěž drezura.st.“Z“- úloha DU/2009
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
Soutěž č.2: O pohár jezdeckých potřeb Eva Juríčková
Drezura st.“Z“-úloha DU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.3:O pohár První hradecké vzduchoplavební
Drezura st.“Z“-úloha Z3/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.4: Drezura st.“L“-úloha DD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Drezurní obdelník: písčitý povrch - hala
Opracoviště: písčitý povrch
 Startovné: soutěž  č.1          200,-Kč
                               č.2          250,-Kč
                               č.3          250,-Kč
                                č.4          250,-Kč
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: JK Dolní Přím, Dolní Přím 46, 503 16, Pavlina.duskova@jkdolniprim.cz          
Uzávěrka přihlášek: jmenovitých do 22.3.2012 do 20.00h.
                                  V přihlášce uvádějte, prosím, telefonní číslo.
Prezentace: V kanceláři závodů nebo na telefon 732 520 697 do 9,00h
Předběžný program: v 10.00h začátek soutěže č.1,ostatní následně.
Každý účastník si zajistí svého čtenáře, úlohy  soutěží č. 1(hobby) a č.3 jsou čtené.
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařská služba dle PJS pro rok 2012,veterinární dle PJS pro rok 2012
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001                        
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Floty dle PJS, věcné ceny na prvních třech místech. Pohár na prvním místě. Na prvních šesti místech slevový poukaz na vyklídkový let balonem. Pozornost od Jezdeckých potřeb Eva Juríčková pro všechny účastníky.
Sponzoři:
Obec Dolní Přím ( www.dolni-prim.cz)
První hradecká vzduchoplavební s.r.o. ( www.balony-hradec.cz)
Chovservis - Profarm ( www.profarm.eu)
Jezdecké potřeby Eva Juríčková (www.jezdecke-potřeby.hk.cz )
Alkapress ( www.alkapress.cz)
pan Stanislav Stránský
pan Martin JIndra – fotodokumentace (www.poquito.rajce.net)
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změnu časového programu. 
Občerstvení zajištěno pořadatelem, po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.

V Dolním Přímu  29.2.2012                                           

Propozice schváleny 1. 3. 2012    Novotný V.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski