Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.04.2012

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
14.04.2012
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:


Jezdecký klub Sobotka
ROZPIS
 Jarní jezdecké závody Sobotka, 14.4. 2012, č. 414F1
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1     pořadatel                   Jezdecký klub Sobotka MF 072
1.2     datum konání                       sobota14.4.2012
1.3     místo konání                        kolbiště pod Humprechtem
 1.4     kolbiště                     travnato-písčité 110 x 70 m
1.5             opracoviště              pískové                80 x 40 m
 
 1.6     funkcionáři závodů ředitel závodů                      Alena Brixová
tajemník závodů                  Alena Brixí
 hlavní rozhodčí                   Dana Balážová
 sbor rozhodčích                  Václav Novotný ml.,Václav Novotný
 autor parkuru                                  Rudolf Michl
 technický delegát                Jaroslav Bezstarosta
 rozhodčí na opracovišti    Zuzana Ratajská 
2 TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu a ustanovení tohoto rozpisu.
 3 SOUTĚŽE
Soutěž č.1 Cena Happy Horse Hnanice
Dvoufázové skákání 80/90 cm, PJS článek 274.5.3 bez rozeskakování
Pro koně nebo jezdce startující prvním a druhým rokem. Startovné : 250 Kč
           Věcné ceny na 1. -5. místě věnuje Happy Horse Hnanice
Soutěž č.2 Cena Stáje Nicol Marcely Šilhánkové - distribuce krmiva Spillers
Dvoufázové skákání 80/90 cm, PJS článek 274.5.3 bez rozeskakování
Pro koně a jezdce bez omezení.. Startovné : 250 Kč
Věcné ceny na 1. -5. místě věnuje Marcela Šilhánková
Soutěž č.3    
Parkur stupně Z, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas,
v případě většího množství startujících stupnice„A“ PJS čl.298.2.1,
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
Peněžité ceny v hodnotě 3.000 Kč na 1 - 5. místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/250,-)
V soutěži budou dále vyhodnoceni a odměněni floty tři nejlepší jezdci do 18-ti let
Soutěž č. 4
Parkur stupně ZL, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny 4.000 Kč na 1 -5. místě (1300,-/1100,-/800,-/500,-/300,-)
V soutěži budou dále vyhodnoceni a odměněni floty tři nejlepší jezdci do 18-ti let
Soutěž č.5
Parkur stupně L*, PJS článek 238.2,2, - 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny 5.000 Kč na 1.-5. místě (1600,-/1300,-/900,-/700,-/500,-)
 
4 ČASOVÝ ROZVRH
Datum konání: sobota 14.dubna 2012
Prezentace: V pátek 13.4. 2012 do 18.00 hodin,
 telefonicky na tel.    604 103 493, 603 895 369
            !!! Prosíme všechny přihlášené, aby v pátek zaslali SMS, pokud vědí,  že startovat  nebudou – urychlíte tak vyhotovení startovní listiny.
                        Předem děkujeme.

 Startovné musí být uhrazeno minimálně hodinu před začátkem dané soutěže.
            Začátek soutěži: sobota v 9.30 hodin soutěž č.1, následně 2, 3 ,4, 5
 
Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnu času první soutěže.

Časový rozvrh bude upřesněn v pátek 13.4.2012 večer na internetových stánkách JK Sobotka.

         www.jk-sobotka.estranky.cz

5.                 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
5.1        Přihlášky zasílejte na adresu:
                                   Brixí Alena
                                   Osek 74
                       507 43 Sobotka meil : 
alena.brixi@seznam.cz                  telefon . 604 103 493
 Uzávěrka přihlášek je 12.4. 2012, případné dohlášky pouze po telefonické konzultaci.
 Pořadatel si vyhrazuje právo omezeni počtu startujících!
 Případné nepřijetí přihlášky bude včas oznámeno.
5.2       Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.3       Ustájení neposkytujeme.
5.4               Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za újmy na zdraví nebo škody, které by mohly postihnout       účastníky závodů nebo koně.
5.5               Parkování zajištěno v místě.
5.6       Podmínky účasti: platné předepsané doklady jezdců a koní.
5.7       Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka,
5.8       Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny uvedeny u jednotlivých soutěží

6.         VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1       Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení pro přesun koni opatřené
všemi náležitostmi pro rok 2012

7          POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1        Lékařská služba – MUDr. Monika Červinková
7.2       Veterinární služba na telefon, podkovářská služba proti úhradě
 

            Schváleno Oblastním výborem ČJF                         
 Rozpis schválil:    Václav Novotný st.                                                 Dne 5.3.2012


© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski