Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.04.2012 - 15.04.2012

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
13.04.2012 - 15.04.2012
Místo konání:
Pardubice

Discipliny:

Všestrannost:
ZP

Rozpis:


Pardubice, č.záv 413 F1

Zlatá podkova - PONY

1.Základní údaje

1.1. Pořadatel: ČJF, „soutěže podkovy“ o.p.s., Dostihový spolek a.s.
1.2. Technické zajištění: Dostihový spolek a.s. Pardubice
1.3. Termín: 13.4.2012
1.4. Místo konání: závodiště Pardubice
1.5. Kolbiště: travnaté 88x64 – parkur, pískové 70x70 – drezura
1.6. Opracoviště: travnaté, pískové 90x45
1.7. Funkcionáři závodů:
        Ředitel – MVDr.V.Tlučhoř
        Tajemník závodů – Sylva Novotná
        Hlavní rozhodčí – Ing.Markéta Kvapilová
        Sbor rozhodčích – V.Müllerová, Ilona Matoušková,Ing. Otakar Vondrouš, Jan Tvarůžek
        Technický delegát – František Slavík
        Autor tratí – Petr Veselovský
        Asistent – Jiří Bělohlav, MVDr.Jiří Janda
        Hlasatel -   ……………..
        Výpočetní středisko – Jana Bambuchová, Ing. Vladimír Zvěřina

2. Technické údaje
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Postupové soutěže:

2.2.1. ZK-PONY
Drezurní zkouška: CN 2/2009
Terénní zkouška: D – 1000-1600m, 420m/min, 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška: 350-450m, 325m/min, př./skoky, 8-9/8-9, výška 80cm
Sportovně technické podmínky dle tabulky 4.a. pravidel všestrannosti.
2.3. Rámcové soutěže

2.3.1. Soutěž všestrannosti „ZL“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 3/2009
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 460m/min, 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: 350-450m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.3.2. Soutěž všestrannosti „Z“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 1/2009
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: 350-450m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
3.Všeobecné údaje

3.1.Přihlášky: Jiří Bělohlav,+420 777 750 736, mail: belohlav@pardubice-racecourse.cz
V přihlášce uvádějte telefonní číslo – nutné!!!
3.2. Uzávěrka přihlášek: jmenovitých – 9.4.2012, konečných při prezentaci
Zápisné:
PONY +ZL+Z – 500,- Kč

Zápisné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 40% startovného.

3.3 Prezentace: čtvrtek 12.4.2012 – telefonicky(od 12 – 17hod) Jana Bambuchová (+420 603 535 084)
3.4.Ustájení: boxové: od 13.4. do 15.4.2012, piliny, voda - 500,-Kč/den pobytu
3.5.Stravování: v prostorách závodiště
3.6.Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.7. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků
3.8. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.9. Kancelář závodů: tiskové středisko na závodišti

4.Veterinární předpisy

4.1. Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun  
        sportovních koní v roce 2012

5. Poskytované služby

5.1. Lékařská služba: MUDr. Tomáš Brož
5.2. Veterinární dozor: určí KVS
5.3.Veterinární služba: MVDr.Petr Přikryl
5.4.Podkovářská služba: František Kocourek – proti úhradě
6. Ostatní ustanovení

6.1. Peněžité ceny, dekorování dle PJS
ZK-PONY – věcné ceny v hodnotě 3.000,- Kč
ZL otevřené –5.100,-( 1.600-1.200-1.000-800-500)
Z – věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč
7. Předběžný časový program

Pátek - 13.4.2012
8.00 hod drezurní zkouška PONY, Z , ZL , následně parkur do cca 30 min.
8.00 hod prohlídky tratí
13.00 hod terénní zkouška PONY, Z,ZL

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti
8.2. Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.
8.3. Zákaz volně pobíhajících psů – pouze na vodítku – bude kontrolovat městská policie

V Pardubicích 27.2.2012

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
Schválil Novotný V.     6.3.2012

Pardubice, č.záv 413 F2

Zlatá podkova 2012

1.Základní údaje

1.1. Pořadatel: ČJF, „soutěže podkovy“ o.p.s., Dostihový spolek a.s.
1.2. Technické zajištění: Dostihový spolek a.s. Pardubice
1.3. Termín: 13.– 15.4.2012
1.4. Místo konání: závodiště Pardubice
1.5. Kolbiště: travnaté 88x64 – parkur, pískové 70x70 – drezura
1.6. Opracoviště: travnaté, pískové 90x45
1.7. Funkcionáři závodů:
        Ředitel – MVDr.V.Tlučhoř
        Tajemník závodů – Sylva Novotná
        Hlavní rozhodčí – Ing.Markéta Kvapilová
        Sbor rozhodčích – V.Müllerová, Ilona Matoušková,Ing. Otakar Vondrouš, Jan Tvarůžek
        Technický delegát – František Slavík
        Autor tratí – Petr Veselovský
        Asistent – Jiří Bělohlav, MVDr.Jiří Janda
        Hlasatel -   ……………..
        Výpočetní středisko – Jana Bambuchová, Ing. Vladimír Zvěřina

2. Technické údaje
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Postupové soutěže:

2.2.1. Zlatá podkova, CNC*
Drezurní zkouška: FEI 2009 1*B
Terénní zkouška: D – 2400-3200m, 520m/min, 29 skoků, výška do 110 cm
Skoková zkouška: 350-450m, 350m/min, př./skoky, 10-11/13, výška 115cm

2.2.2. Stříbrná podkova, „L“
Drezurní zkouška: CN 6/2009
Terénní zkouška: D – 2200-3000m, 500m/min, 25 skoků, výška do 105 cm
Skoková zkouška: 350-450m, 350m/min, př./skoky, 9-10/12, výška 110cm

2.2.3. Bronzová podkova „ZL“
Drezurní zkouška: CN 4/2010
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 460m/min, 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: 350-450m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.2.4. Soutěž nadějí „ZL“
Drezurní zkouška: CN 4/2010
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 460m/min, 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: 350-450m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
3.Všeobecné údaje

3.1.Přihlášky: Jiří Bělohlav,+420 777 750 736, mail: belohlav@pardubice-racecourse.cz
V přihlášce uvádějte telefonní číslo – nutné!!!
3.2. Uzávěrka přihlášek: jmenovitých – 9.4.2012, konečných při prezentaci
Zápisné:
ZP – 700,- Kč
SP - 600,- Kč
BP+SN -  500,- Kč

Zápisné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 40% startovného.

3.3 Prezentace:  v pátek 13.4.2012 – informační středisko – (od 14 – 18 hod)
3.4.Ustájení: boxové: od 13.4. do 15.4.2012, piliny, voda - 500,-Kč/den pobytu
3.5.Stravování: v prostorách závodiště
3.6.Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.7. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků
3.8. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.9. Kancelář závodů: tiskové středisko na závodišti

4.Veterinární předpisy

4.1. Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2012
4.2. Přejímka koní: pátek 13.4.2012 13.00 – 17.00 hodin

5. Poskytované služby

5.1. Lékařská služba: MUDr. Tomáš Brož
5.2. Veterinární dozor: určí KVS
5.3.Veterinární služba: MVDr.Petr Přikryl
5.4.Podkovářská služba: František Kocourek – proti úhradě
6. Ostatní ustanovení

6.1. Peněžité ceny, dekorování dle PJS
ZP – 20.000,-(7.000-5.000-4.000-2.500-1.500)
SP – 10.000,- (3.300-2.500-2.000-1.200-1.000)
BP – 5.100,-(1.600-1.200-1.000-800-500)
SN – 5100,- (1.600-1.200-1.000-800-500)

7.Předběžný časový program

Pátek - 13.4.2012
14.00 – 17.00 hod přejímka koní
14.00 – 18.00 hod prezentace
Sobota - 14.4.2012
8.00 hod drezurní zkouška pro soutěže Zlaté podkovy, následně parkur do cca 30 min.
8.00 hod prohlídky tratí soutěží Zlaté podkovy
Neděle – 15.4.2012
8.00 hod – terénní zkouška soutěží Zlaté podkovy
8. Zvláštní ustanovení

8.1. Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti
8.2. Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.
8.3. Zákaz volně pobíhajících psů – pouze na vodítku – bude kontrolovat městská policie

V Pardubicích 27.2.2012

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
Schválil Novotný V. 6.3.2012

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski