Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 05.05.2012

Pořadatel:
MF075 (JK při SZeŠ Lanškroun)
Datum konání:
05.05.2012
Místo konání:
Lanškroun - Třešňovec

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun MF0075,
Střední zemědělská škola Lanškroun a Školní statek SZeŠ Lanškroun
pořádají dne 5. května 2012
32. ročník tradičního jezdeckého dne se soutěží
o
HLINĚNÝ POHÁR

 
Základní údaje:

Funkcionáři závodů:

pořadatel

SJK při SZeŠ Lanškroun (MF0075)

ředitel

Ing. David Hruška

datum konání

5. května 2012 (sobota)

rozhodčí

Jaroslav Hupka (hlavní)
Ing. Vladimír Zvěřina, Zdeněk Jílek

místo konání

areál Školního statku SZeŠ Lanškroun

parkúry

Roman Falta (stavitel parkúru)

kolbiště

písko-škvárová jízdárna zavlažovaná

technický delegát

Ladislav Novotný

opracoviště

písko-škvárová jízdárna zavlažovaná + travnaté

komentář

Bc. Renata Kalousová

 Výpočetní středisko

 Radka Snítilová

steward

Jaroslav Fendrych

 

Technické údaje: 
 • Předpisy: PJS a ustanovení tohoto rozpisu
 • Na programu jsou soutěže:
  1. Hobby soutěž se stupňovanou obtížností do 90 cm
   pro všechny jezdce a koně s licencí i bez licence
   rozhodování podle stupnice "A" PJS - čl. 269. bez rozeskakování na čas
  2. Dvoufázové skákání 100 – 110 cm,
   První fáze 8 překážek kombinací, druhá fáze 4 překážky na čas
   pro všechny jezdce a koně

   rozhodování podle stupnice "A" PJS - čl. 274.5.3. jedno rozeskakování na čas
  3. Soutěž ve skoku stupně "ZL" - Cena AGROCHEM, a.s. Lanškroun
   pro všechny jezdce a koně
   rozhodování podle stupnice "A"  PJS - čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
  4. Soutěž ve skoku stupně "L*" - HLINĚNÝ POHÁR
   pro všechny jezdce a koně
   rozhodování podle stupnice "A"  PJS - čl. 238.2.3. dvě rozeskakování na čas
  Všeobecné údaje:
  • Jmenovité přihlášky se jmény koní a jezdců zašlete na adresu:
   Renata Marková, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun
   tel: 465 321 098           mobil: 602 273 522          e-mail:
   renca.marek@seznam.cz
  • Uzávěrka přihlášek:
   30. dubna 2012           (Vzor přihlášky je ke stažení jako tabulka Excel 
   hlpo_prihlaska.xls nebo ve formátu hlpo_prihlaska.pdf)
  • Startovné:
   soutěž č. 1  .......................... 200,- Kč za start
   soutěž č. 2 ........................... 250,- Kč za start
   soutěž č. 3 ........................... 300,- Kč za start
   soutěž č. 4 ........................... 350,- Kč za start
  • Protesty v souladu s PJS
  • Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt, pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
  • Předběžný časový program:
   • prezence od 8:00 do 9:00 hod na závodišti
   • zahájení soutěží v 10:00 hod. (soutěž č. 1 - ostatní návazně)
  Veterinární předpisy:
  • dle směrnic pro přesun koní platných pro rok 2012
  Poskytované služby:
  • lékařská:          přítomný lékař Mgr. Lenka Chrobáková
  • veterinární:       přítomný veterinární lékař (za úhradu) MVDr. Vojtěch Švarc
  • podkovářská:    za úhradu
  Ostatní ustanovení:
  • Dekorování floty dle PJS, na 1. - 5. místě věcné ceny vyplácené v penězích, popř. věcné ceny v odpovídající hodnotě.


  soutěž č. 1

  celkem   1 500,- Kč

  (Věcné ceny)

  soutěž č. 2

  celkem   2 000,- Kč

  (600,- Kč; 500,- Kč; 400,- Kč; 300,- Kč; 200,- Kč)

  soutěž č. 3

  celkem   3 000,- Kč

  (1 000,- Kč; 800,- Kč; 600,- Kč; 350,- Kč; 250,- Kč)

  soutěž č. 4

  celkem 10 000,- Kč

  (3 300,-Kč; 2 600,- Kč; 2 100,- Kč; 1 200,- Kč; 800,- Kč)

   

  Rozpis schválen dne: 25.3.2012, Renata Marková, SJK při SZeŠ Lanškroun

  © 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski