Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 05.05.2012

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
05.05.2012
Místo konání:
Hnanice

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
1.1. Název závodu:                                        Parkurové závody Hnanice (skoky)
1.2. Číslo závodu:                                          505F2
1.3. Pořadatel závodu:                                   JK Mira Hnanice (F0036)
1.4. Datum závodu:                                       5.5.2012 (sobota)
1.5. Místo konání závodu:                             Hnanice 24, Hrubá Skála - Hnanice                                     
1.6.1. Kolbiště:                                              Travnaté 120x60m
1.6.2. Opracoviště:                                        Travnaté 60x30m

2. FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
2.1. Ředitel:                                                   Petra Větrovská
2.2. Sekretář závodů                                      Ing. Radka Sehnalová
2.3. Hlavní rozhodčí                                     Václav Novotný
2.4. Členové sboru rozhodčích :                   Dana Balážová,Ivo Brixí
2.5. Technický delegát                                 Tomáš Jarolím
2.6. Stavitel parkuru                                      Ing. Ludvík Jandourek
2.7. Hlavní komisař (komisař na opracovišti) Ing. Miroslava Wiedenová
2.8. Hlasatel                                                  Daniela Ledlová
2.9. Výpočetní středisko                               Jiřina Bláhová

3. TECHNICKÉ ÚDAJE:
3.1. Předpisy: VP, PJS, Vet. a ustanovení tohoto rozpisu
3.2. Soutěže: 
3.2.1. Parkur stupně ZM na limitovaný čas
            a) Pro 4. a 5. leté koně startující prvním rokem
            b) Pro ostatní koně a jezdce nestartující v oddělení a)
            rozhodování podle stupnice „A“298.2.1.
            zápisné 250 Kč
            věcné ceny na 1-3. místě v obou kategoriích
3.2.2. Soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm
Přebor Českého ráje junioři
            Rozhodování podle stupnice „A“296 na čas
            Zápisné 250 Kč
            Věcné ceny na 1.-5. místě     
3.2.3. Dvoufázové skákání 100/110 cm
Přebor Českého ráje mladí jezdci
            Rozhodování podle stupnice „A“274.5.3.
            Zápisné 250 Kč
      Peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 2150,- (700,- 500,-400,- 300,- 250,-)
3.2.4 Parkur stupně ZL na čas, bez rozeskakování,Memoriál Milady Barešové VI.ročník                    Přebor Českého ráje ženy
            Rozhodování podle stupnice „A“ 238.2.1. na čas bez rozeskakování
            Zápisné 300 Kč
            Peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 3000,- (900,- 750,- 600,- 450,- 300,-)
3.2.5.Parkur stupně L* Memoriál Mudr.J.Hassy 11.ročník,
Přebor Českého ráje muži
            Rozhodování podle stupnice 238.2.2., 1 rozeskakování na čas
            Zápisné 400 Kč
            Peněžité ceny na 1.-5. místě, celkem 15 000,- (5000,- 4000,- 3000,- 2000,- 1000,-)

4. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
4.1. Prezentace se koná dne 5.5.2012 od 8:00 na věži rozhodčích nebo na tel. Čísle 723 386 401 (p. Kozáková,p.Bláhová 777823425
4.2. Technická porada se nekoná
4.3. Sekretariát závodů – pracuje kdy 5.5.2012od 8 do 16 hod. na věži rozhodčích
4.4. Začátek soutěže č. 1 v 9:00, ostatní v návaznosti

5. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
5.1. Jmenovité přihlášky:JK Hnanice 24,511 01 Turnov, do dne 3.5.2012 do 20:00
Na tel. 604 275 555 (p. Sehnalová) nebo email: v.sikola@seznam.cz, nebo online přihláška na stránkách www.jk-hnanice.cz
5.2. Definitivní přihlášky – uzávěrka při prezentaci
5.3. Podmínky účasti: stanovené rozpisem (soutěž č.1)
5.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.6. Ustájení v den závodů pořadatel zajišťuje na základě závazné objednávky na tel 604 275 555 (p. Sehnalová)
5.7. Parkování vozidel – v areálu a na označených parkovištích
5.8. Připojení na el. proud – pořadatel nezajišťuje
5.9. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

6. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
6.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle vet. směrnic pro rok 2012
6.2. Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu vet. lékaře.
6.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

7. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
7.1 lékařskou službu zabezpečuje : MUDr. Jiří Hassa
7.2. veterinární službu zabezpečuje MVDr. Věra Samohýlová
7.3. podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
7.4. Občerstvení zajištěno

8. KONTAKTNÍ OSOBA
Kontaktní osoba po celou dobu závodů –     Petra Větrovská(602 652 803)
                                                                       Dana Kozáková (723 386 401)                                                        

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ
9.1. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů, nebo jejich koně.
9.2. Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.

Zpracoval:                  Václav Šikola                                                            15.1.2012

Schválil: Václav Novotný                                                     dne: 28.3.2012

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski