Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.05.2012

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
06.05.2012
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

DREZURY - KOLESA 506 F1
6.května 2012
1.Základní údaje:
Pořadatel       : JS Kolesa o.s. MF 153
                         Stáj Vasury MF 135
Datum konání:6..května 2012
Místo konání : Stáj Vasury Kolesa
Kolbiště         : písčité 20x60 m
Opracoviště   : písčité,travnaté
Funkcionáři   : ředitel : Sůrová Jaroslava
                        Hlavní rozhodčí : Ing.Minářová Milena
                        Členové sboru   : Ing.Kamínek Marcel
                      Ing.Vondrouš Otakar
                      Beneš Zdeněk
                      Tvarůžek Jan
Lékařská služba: Pospíšilová Barbora     
2.Technické údaje:                  
Předpisy - platná pravidla jezdeckého sportu
Soutěž         
          č.1. Drezůra stupně „Z“ - úloha DU/2009
     A/ -soutěž přístupná pro koně startující 1. a 2 rokem
     B/ -soutěž přístupná všem koním a jezdcům
          -hodnocení dle čl.432-3 rozhodčí, umístění dle čl.434
-startovné 250 Kč
           č.2. Drezůra stupně „L“ - úloha DD/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
nhodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
    - startovné 300 Kč
           č.3. Drezůra stupně „S“ – úloha S0/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
     - startovné 400 Kč
           č.4. Drezůra stupně „S“ - úloha JD/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl.432 -3 rozhodčí,umístění dle čl.434
      -startovné 400 Kč
           č.5. Drezůra stupně „ST“ – úloha PSG/2009
     - soutěž přístupná všem koním a jezdcům
     - hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí,umístění dle čl.434
     - startovné 450 Kč

 

Časový rozvrh:
                Neděle – 6.5.2012 – 09.00 hod. soutěž č.1
Pozor              
Prezentace po telefonu v pátek 4.5.2012 od 15.00-20.00hod. Telefon 602 55 45 99
V sobotu 5.5.2012 bude předběžná startovní listina na www.elektrovasury.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.
3.Ceny a peněžitá plnění
- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS čl.129:3
Soutěž č. 1. –věcné ceny
Soutěž č. 2 -  3.000 Kč /900,-750,-600,-450,-300,-/
Soutěž č. 3. - 4.000 Kč /1.200,- 1.000,- 800,- 600- 400,-/
Soutěž č. 4. - 4.000 Kč /1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-/
Soutěž č. 5. - 5.000 Kč/ 1.600,- 1.400,-1.200,-1 000,- 800,-/
4.Všeobecné údaje
Jmenovité přihlášky na adresu : Sůrová Pavlína
                                                     53501 Kolesa 48
nebo na e-mail : vasury@tiscali.cz
Uzávěrka jmenovitých přihlášek do 2.5.2012
Ustájení a ubytování dle závazné přihlášky. Box 300 Kč.
Informace na WWW.ELEKTROVASURY.CZ
Pavlína Sůrová - tel.602 55 45 99
5.Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady platné pro rok 2012
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci ,které by postihly účastníky závodů nebo jejich koní.Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složky.
Zákaz volného pobíhání psů!!!

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski