Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 12.05.2012

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
12.05.2012
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

          Rozpis jezdeckých závodů č. 512 F1
                  Jarní jezdecké závody
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                               JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:                        Sobota 12. května 2012
1.3.      Místo konání:                          Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.   Kolbiště:                                 Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.  Opracoviště:                           Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.      Hlavní rozhodčí:                     Jaroslav Hupka
Rozhodčí:                               MVDr. Luboš Řípa, Jaroslav Fendrych, Sylva Fendrychová
Technický delegát:                 Zdeněk Jílek
            Stavitel parkurů:                     Roman Falta
Hlasatel:                                 Mgr. Magdalena Peterková                             
   
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž č.1        Parkur s postupnou obtížností do 100 cm
Rozhodování dle PJS čl. 269
Startovné: 200,- Kč.
                                               Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné
 
2.2.2. Soutěž č.2        Parkur stupně „ Z “
                                   Rozhodování PJS čl.238.2.2. Rozeskakování čl.298.2.4.
Startovné: 250,- Kč
                                               Ceny 2 400,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 200, 200,200)
 
2.2.3. Soutěž č.3        Parkur stupně „ZL“
Rozhodování PJS čl.238.2.2. Rozeskakování čl. 298.2.4.
Startovné: 250,- Kč
                                               Ceny 3 500,- Kč ( 1 000, 800, 600, 350, 250,250,250)
2.2.4. Soutěž č.4        Parkur stupně „L**“
Rozhodování PJS čl.238.2.2 Rozeskakování 298.2.4.
Startovné: 300,- Kč
                                               Ceny 6 600,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 200, 800, 400,300,300)
 
2.2.5. Soutěž č.5        Parkur stupně „S**“
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.
Startovné: 400,- Kč
                                               Ceny  8 200,- Kč ( 2 500, 2 000, 1 500,  800, 600,400,400)

            2.3. Časový rozvrh:
Sobota 12. května 2012 do 8.30 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky - V. Zvěřina 777 907 039. Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další

3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl do 7. května          2012, e-mail: manon@wo.cz.  Výsledky a rozpisy najdete na www.stajmanon.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení pořadatel nezajišťuje
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 
4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu
 
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě - Karel Píša
 
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: v soutěži č.1 - ceny věcné, dále budou ceny vyplaceny v Kč dle PJS, floty dle PJS
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne 5.4.2O12                        - Václav Novotný                                                                                              

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski