Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.05.2012

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
13.05.2012
Místo konání:
Pardubice

Discipliny:

Skoky:
Z-S*

Rozpis:

CENA MĚSTA PARDUBICE
Parkurové závody 13. 5. 2012 - neděle

 

Pořadatel: MF265 (Dostihový spolek a.s.) – č.závodů 513 F1
                                          
1.      Základní údaje:
1.1.    Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.
1.2.    Termín :                  13. května 2012
1.3.    Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice
1.4.    Kolbiště :                 travnaté (70x70 m )
1.5.    Opracoviště :           travnaté (30 x 60 m)
1.6.    Funkcionáři závodů :
·         Ředitel – Hana Jeníková
·         Hlavní rozhodčí – František Slavík
·         Sbor rozhodčích – Ilona Matoušková, Ing. Vladimír Zvěřina,Ing.Markéta Kvapilové-opracoviště
·         Stavitel parkuru – Horký Luděk
·         Technický delegát – Oldřich Sojka
·         Hlasatel – Jiří Soukup
·         Tajemník – Kateřina Mandysová
 
     2.      Technické údaje
 
 .1.    Předpisy : platná PJS a tento rozpis

SOUTĚŽE :
Soutěž č. 1 : Skoková soutěž st. „ HOBBY - ZK“
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.,
                     následné rozeskakování na čas
Soutěž č. 2 : Skoková soutěž st. „ Z “
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.1.,
                     následné rozeskakování na čas
Soutěž č. 3 : Skoková soutěž st. „ ZL “ 
                      pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.1.
                      s rozeskakováním
Soutěž č.4 : Terénní parkur st. „ZL“ pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování podle
                     Článku 277 - DERBY                
Soutěž č. 5 : Skoková soutěž st. „ L * “  
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.1.
                     s rozeskakováním
Soutěž č. 6 : Skoková soutěž st. „ S * -  „ Cena města Pardubic“
                     pro koně a jezdce bez omezení.Rozhodování dle tab. A , čl.238.2.1.
                    s rozeskakováním                 
           
 
Všeobecné údaje:
3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : 
                   Jiří Bělohlav, Dostihový spolek a.s., Pražská 607,530 02 Pardubice
                   Mobil:: +420 777 750 936
                   E.mail: belohlav@pardubice-racecourse.cz

 

3.2.    Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 7.5. 2012 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány. Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce po uzávěrce, pokud bu

3.2.
    Peněžitá plnění : splatné při prezentaci
soutěž č. 1                                               200,- Kč / start
soutěž č. 2, 3                                           300,- Kč / start
soutěž č. 4                                               400,- Kč / start
soutěž č. 5,6                                            500,- Kč / start 
        
Prezentace: dle časového programu v sekretariátu závodů
3.5.    Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6.    Ustájení    : pořadatel nezajišťuje
3.7.    Příjezd na soutěže : přední (hlavní) branou
3.8.    Úhrady     : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4.Předběžný časový harmonogram
 7,00 – 8,00 prezentace
 9,00 – soutěž č. 1, a následně soutěž  2, 3, 4,5,6
 
5.          Veterinární předpisy :
 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
  vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
  pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař. Veterinární přejímka koní se nekoná.

 

6.          Poskytované služby :
              Lékařská služba       :     MUDr. Tomáš Brož
6.2.    Veterinární služba   :     MVDr. Petr Přikryl
6.3.    Podkovářská služba :     František Kocourek
            
 
Ostatní ustanovení :
         Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.2.    Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
 7.3.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.4.   
Čestné ceny budou uděleny podle čl.128 VP.
Soutěž č. 1          1-5 místo - věcné ceny v hodnotě           3.000,- Kč  (1000 – 700 – 600 – 400 - 300)
Soutěž č. 2         1-5 místo  - věcné ceny v hodnotě          3.000,- Kč (1000 – 700 – 600 - 400 - 300)
Soutěž č. 3          1-5 místo - věcné ceny v hodnotě          4.000,- Kč  (1300 -  900 – 700 – 600 - 500)  
Soutěž č. 4          1-5 místo–ceny vyplacené v penězích    5.100,- Kč  (1600 – 1200 – 1000 – 800 - 500)
Soutěž č. 4          1-5 místo–ceny vyplacené v penězích  15.000,- Kč  (5000 - 4000 - 3000 - 2000 - 1000)
Soutěž č. 4          1-5 místo-ceny vyplacené v penězích  20.000,- Kč  (6500 - 5000 - 4000 - 2750 - 1750)

 

7.5.    Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7.    Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek.
A rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

Rozpis schválen OV ČJF dne 19.4.2012. :                                        Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski