Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.05.2012

Pořadatel:
MF052 (SJK ŠS Chrudim - Vestec)
Datum konání:
19.05.2012
Místo konání:
Vestec

Discipliny:

Skoky:
Z,ZL,L**,S**

Rozpis:

R O Z P I S

 

Jubilejního XXXV. ročníku jezdeckých závodů
O Pohár města Chrudimi
číslo závodů: 519 F1

Základní údaje:

 

      Datum konání:                             19.května 2012
      Pořadatel:                                      SJK při Školním statku Chrudim
      Kolbiště:                                         travnaté 120 x 80m – ve Vestci (zavlažované)
      Opracoviště:                                  travnaté 80 x 80m
      Ředitel závodů:                            Ing. Stanislav Valášek
      Rozhodčí:                                      hlavní-Jaroslav Hupka, Mgr.Marcela Betlachová, František Slavík,
      Dozor na pracovišti:                    Roman Falta
      Technický delegát:                      Oldřich Sojka
      Autor parkurů:                              Luděk Horký
      Správce parkurů:                         Josef Mošner
      Hlasatel:                                        Ing. František Petřík a Jiří Soukup

Technické údaje:
      Předpisy:                                        PJS a ustanovení tohoto rozpisu
      Uzávěrka přihlášek:                  16.května 2012
      Adresa pro přihlášky:               Iva Kopřivová, Malecká 1175, 537 05 Chrudim IV
                                                               tel. 725 894 334 (večer), e-mail: Koprivova-Iva@seznam.cz
 
Všeobecné údaje:
      Kancelář závodů:                        závodiště – věž rozhodčích od 7,00 hod.
      Prezentace:                                   19.5. 7,30 – 8,30 hod pro soutěže „Z“ a „ZL“
                                                                         do – 12,00 hod pro soutěže „L“ a „S“
      Startovné:                                      splatné při prezentaci
      Ustájení + ubytování:                 pořadatel nezajišťuje
      Lékařská služba                           zajištěna
      Veterinární služba.                       zajištěna, proti úhradě
      Doklady:                                        platná licence jezdce a koně, platné veterinární potvrzení
                                                               pro přesun koní – odevzdat před složením koní !!!
      Ceny:                                              stužky dle PJS, 1 – 5 místo peněžité ceny

Soutěže:
      č.1. skok Z                                    pro všechny koně a jezdce, rozhodování:tab.A čl.238.1.2.
                                                               s následným rozeskakováním dle čl.245.3. startovné 200,- Kč
                                                               3 000,- Kč (1.000,- 800,- 600,- 400,- 200,- )
      č.2. skok ZL                                 pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.1.2.
                                                               s následným rozeskakováním dle čl.245.3. startovné: 250,- Kč
                                                               4 000,- Kč (1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,- )
      č.3. skok L*                                 pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl. 238.2.2.
                                                               s rozeskakováním na čas                             startovné 300,- Kč
                                                               6 000,- Kč ( 2.000,- 1.500,- 1.100,- 800,- 600,- )
      č.4. skok S**                                Jubilejní XXXV. Ročník Poháru města Chrudimi pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl. 238.2.2.
                                                               s rozeskakováním na čas                            startovné 350,- Kč
                                                               15 000,- Kč ( 5.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- )

 

Časový program:
      Prezentace:                                    do 8,30 hod.       pro soutěže č. 1 + 2
                                                               do 12,00 hod      pro soutěže č. 3 + 4
      Časy startů:                                   9,30 hod             skok Z
                                                               v návaznosti      skok ZL
                                                               13,00 hod          skok L*
                                                               v návaznosti      skok S**
      Různé:                                            veškeré náklady spojené s účastí na závodech nese vysílající složka
                                                               pořadatel neodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců                           a koní.
                                                               pořadatel má právo úpravy časového harmonogramu závodů

Povinná čísla koní !!!!!

 

na každé přihlášce je nutné uvést čísla licencí jezdců, koní,oddílu, kontaktní telefonní číslo – jinak bude možné přihlášku akceptovat
 Každá změna po uzávěrce, pokud bude přijata, je sankciována dle PJS
                                                                                                                                             
V Chrudimi 29.3.2012

      Jiří Soukup – předseda SJK                                               Ing. Stanislav Valášek – ředitel závodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Za OV ČJF schválil dne:    15.4.2012   pan Václav Novotný v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski