Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 20.05.2012

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
20.05.2012
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů  č.z.  : 520 F1

Pořadatel: 
JK Kunčice MF 071
Datum konání: 20.5.2012
Místo konání:   Kunčice-Volšiny
Ředitel závodů: Šildbergerová Kateřina
Hlavní rozhodčí: ing.Vondrouš Otakar
Členové sboru: Tvarůžek Jan
                            Haškovcová Jaroslava
Zpracování výsledků: ing. Zvěřina Vladimír
Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro  
                   rok 2012 a dle tohoto rozpisu
Oprávněnost k účasti: platná licence koně a jezdce pro rok 2012
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní 
                    opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro rok 2012 .

Soutěž č.1:Hobby soutěž drezůra.st.“Z“-úloha Z1/2009
                  Soutěž přístupná všem koním a jezdcům s licencí i bez.
Soutěž č.2:Drezůra st.“Z“-úloha DU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.3:Drezůra st.“L“-úloha DD/2009
               Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.4:Drezůra st.“L“-úloha L4/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Soutěž č.5:Drezůra st.“S“-úloha JU/2009
                Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.
Drezurní obdelník: písčitý povrch ,
Opracoviště: travnatý povrch

soutěž č.1          250,-Kč
           č.2          250,-Kč
           č.3          250,-Kč
           č.4          300,-Kč
           č.5          300,-Kč
Umístění: čl.434
Přihlášky na adresu: Glaserová Veronika,Kunčice 83,Nechanice 503 15, tel.725841104
                                      glaserovaveronika@seznam.cz,
Uzávěrka přihlášek:jmenovitých do 17.5.2012 ve 20.00h.
                                  V přihlášce uvádějte své tel.číslo,popřípadě e-mail!!!
Od 18.5. večer bude na web.str.CJF-Vco /novinky,aktuality/ umístěn předběžný časový rozpis startů.

Prezentace:
V kanceláři závodů do 8,00h,popřípadě na tel. 724 519 527 v den
                     konání závodů.
Předběžný program: v 9.00h začátek drez.soutěže č.1,ostatní následně.
Při velkém počtu startujících bude soutěž č.1 a č.2 probíhat souběžně na dvou obdélnících,druhý obdelník pro soutěž č,1 povrch travnatý.
Každý účastník si zajistí svého čtenáře,všechny úlohy jsou čtené.
Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka.
Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků,
                          Lékařskou službu zajistí pořadatel,veterinární proti úhradě.
Závody budou zabezpečeny v souladu s řádem pro ochranu zvířat ČJF čj 9795/2007-1001
Stížnosti a námitky: V souladu s PJS.
Ceny. Rozdělování čestných flotů a cen platí ustanovení všeobecných pravidel
                 Čjf čl.128,129,130 včetně ceny za umístění 1-3.místo.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změn časového programu. 
Občerstvení zajištěno pořadatelem ,po celý den.
Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.

 

V Kunčicích  15.4.12                                          za JK Kunčice Volf Josef
                                                                                              v.r.

 

 

 

Rozpis schválen dne: 5.5.2012

 

                         Václav Novotný

 

                                 v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski