Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 22.05.2012

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
22.05.2012
Místo konání:
Suchá

Discipliny:

Skoky:
KMK

Rozpis:

 
Rozpis jezdeckých závodů 523F1
 
 KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ
 

 

1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                    JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:              22. května 2012
1.3.      Místo konání:               Jízdárna Suchá
1.4.1.    Kolbiště:                      65 x 65 m písčité
1.4.2.    0pracoviště:                 krytá hala 24 x 60 m, písčité
1.5.      Hlavní rozhodčí:            Jaroslav Hupka
            Sbor rozhodčích:          MVDr.Luboš Řípa, Jaroslav Fendrych ,Sylva Fendrychová
Komisař KMK :              Jan Chýle
Tech.delegát:                 Zdeněk Jílek
            Autor parkurů:              Robert Smékal
           Hlasatel:                        Mgr.Magda Peterková
 
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy : PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
 Zásady pro soutěže KMK v roce 2012
 2.2. Soutěže:
 
 1.  Parkur st. „Z“ -  KMK pro 4leté klisny                          
 2.  Parkur st. „Z“ -  KMK pro 4eté hřebce                          
 3.  Parkur st. „ZL“ - KMK pro 5leté klisny                                
  4.  Parkur st. „ZL“ - KMK pro 5leté hřebce
 5.  Parkur st. „L*“ - KMK pro 6leté klisny
 6. Parkur st. „L*“ - KMK pro 6leté hřebce                         
Rozhodování všech soutěží PJS čl. 298.1.4.
Zahajovací trénink podle PJS čl. N9.5 a 202-6 v délce 90 sekund před každou soutěží

Časový rozvrh:
Úterý 22.května 20129.00 hod. ukončení prezentace, Jaroslav Kosař 603 859 131
V 10.00 hod. zahajovací trénink pro KMK 4letých klisen, následně ostatní soutěže.

 

3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky do 18. května 2012 na adresu: Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl. 
        e-mail: manon@wo.cz.
        Rozpisy závodů a výsledky najdete na www.stajmanon.cz.
3.2. Startovné: 400,- Kč za přihlášeného koně.
3.3. Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
3.4. Ustájení: Na základě objednávky do 18.května 2012, mobilní boxy, cena 500,-Kč/den, včetně steliva.
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace

4. Veterinární předpisy:
4.1. Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2012.

5. Poskytované služby:
5.1. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
5.2. Veterinární službu zajišťuje pořadatel.
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě.

6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny nebudou udíleny
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 

 

Rozpis závodů byl schválen OV CJF dne:                Václav Novotný          Jiří Skřivan - ředitel závodů

 

                                              

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski