Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.05.2012

Pořadatel:
MF091 (JK Zálesí)
Datum konání:
26.05.2012
Místo konání:
Zálesí

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

       ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ č. 526 F 2

POŘADATEL:
               JK Zálesí o. s. – MF 091
DATUM KONÁNÍ:         Sobota 26. 5. 2012 
MÍSTO KONÁNÍ:          Zálesí u Dvora Králové nad Labem
KOLBIŠTĚ:                   Písčité 50 x 80 m
OPRACOVIŠTĚ:            Travnaté 40 x 80 m

FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ
ŘEDITEL ZÁVODŮ:            Ilona Sedláčková
ROZHODČÍ HLAVNÍ:          Balážová Dana
SBOR ROZHODČÍCH:          Novotný Václav ml.                Novotný Václav st.                                         
STAVITEL PARKURU:         Luděk Horký
TECHNICKÝ DELEGÁT:       Pour Jaromír
HLASATEL:                        Mgr. Sabina Široký
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Simona Horká
SPRÁVCE OPRACOVIŠTĚ:   Zavadil Radek
VETERINÁRNÍ SLUŽBA:     MVDr. Michal Novák
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA:            MUDr. Lochman

PŘEDPISY:
                Platná PJS + tento rozpis a pokyny pořadatele.

 

SOUTĚŽE:
01.   Hobby soutěž – Parkur do 60 cm s následným rozeskakováním.
Rozhodování čl.298. 2.4.
02.      Hobby soutěž – Parkur do 80 cm s následným rozeskakováním.
Rozhodování čl. 298.2.4.
Obě hobby soutěže bez omezení, pro jezdce a koně s licencí i bez licence.
Sponzory pro začínající jezdce jsou: Martin Antoš – zemní práce
                                                            ALLMO-profil s.r.o.        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
1.      Parkur st. ZM, jedno rozeskakování, rozhodování A čl. 238.1.2.
      Zvlášť vyhodnocené 3 kategorie (podmínka nejméně 5 jezdců v dané kategorii):
               a) jezdci 12 – 16 let  –    O CENUfa. PEPSICO
                      b) koně 4 – 5 leté -        O CENU APROSU
             c) ostatní –                      O CENU PREMINU
   (V přihlášce uveďte danou kategorii dvojce, např. 1a, 1b, 1c.)
        
 2. Parkur st. Z, jedno rozeskakování, rozhodování st. A čl. 238 2. 2. 
O CENU JEZDECKÝCH POTŘEB PROHIPPO
       3. Parkur st. ZL, bez rozeskakování na čas. Rozhodování st. A čl. 238 2. 1.
O CENU OBCE DOUBRAVICE
 4. Parkur st. L*, s jedním rozeskakováním, rozhodování st. A čl. 238 2. 2
O CENU PIVOVARU TAMBOR

ČASOVÝ ROZVRH
Prezentace:             Hobby soutěže č. 01, 02 – do 8.30 hod.
                               Soutěž č. 1, 2 – do 9. 30 hod.     
                               Soutěž č. 3, 4 – do 12.00 hod.
Začátek soutěží:     Soutěž č. 01 -  9.30 hod. (prohlídka parkuru v 9. 15 hod.)
                               Soutěž č. 02, 1, 2, 3, 4 - následně po skončení soutěže č. 01
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Startovné:               Soutěž č. 01, 02                 – 200 Kč za start 
                               Soutěž č. 1, 2, 3                 - 250 Kč za start
                               Soutěž č. 4                         - 300 Kč za start                                 
 
Dekorování soutěží: Hobby soutěže 01, 02 – floty dle pravidel ČJF, 1. - 5. místo věcné ceny.
Soutěž č. 1 – rozdělena do 3. kategorii (v případě minimálního počtu jezdců v dané kategorii), každá kategorie floty dle pravidel ČJF,
1. – 5. místo věcné ceny.
                                 Soutěže č. 2, 3 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo věcné ceny.                          
Soutěž č. 4 – floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích, v hodnotě 5 000 Kč - (1600 – 1200 – 1000 – 700 – 500Kč),

 

Přihlášky zasílat na adresu: Email: Ilonasedlackova@seznam.cz
                                              Telefon: 603 999 274 – Sedláčková Ilona
Předběžné počty přihlášených do jednotlivých soutěží a orientační časový program, budou průběžně aktualizovány na www.jkzalesi.estranky.cz.                                                                                          

 

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 24. 5. 2012– 24.00 hod..

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY
: Dle platných směrnic o přesunu sport. koní.

SLUŽBY:
Podkovář Miroslav Janeček.
Ostatní služby pořadatel nezajišťuje.
 
OSTATNÍ:
Pořadatel nezodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
Vyhrazuje si právo na změny v programu a omezení počtu startujících dle došlých přihlášek.
Za osoby mladší 18ti let zodpovídá pověřená osoba.
Náklady spojené s účastí hradí přihlašovatel.
 
V Zálesí : 2. 4. 2012 
za JK Zálesí o. s. Ilona Sedláčková                                   schválil: Novotný Václav   v.r.
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski