Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.05.2012

Pořadatel:
MF192 (JS Pod Kunětickou horou)
Datum konání:
26.05.2012
Místo konání:
Brozany

Discipliny:

Skoky:
Z-L**

Rozpis:

            ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ POD KUNĚTICKOU HOROU F - 526
                        VČETNĚ HOBBY SOUTĚŽÍ                  

Základní údaje.
Pořadatel:                   Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou, o.s.
Datum:                      26.5.2012        SOBOTA                  Začátek v 9,00.
Místo:                         Brozany.
Kolbiště:                     travnaté, 85 x 55 m.
Opracoviště:               písčité 30 x 60 m, travnaté 30 x 60 m.
Ředitel:                       Josef Němec.
Tajemník:                    Ing. Zdeněk Sláma.
Stavitel parkurů:         Jan Veselý.
Hlavní rozhodčí:         Jaroslav Hupka .
Rozhodčí:                   Veronika Müllerová,  Ing. Vladimír Zvěřina.
Technický delegát:     František Slavík.
Rozhodčí na pracovišti: Květa Krupková.
Výpočetní středisko: Tomáš Němec.
Technické údaje:        PJS platné pro rok 2012 včetně doplňků a rozpis závodů.

            Hobby soutěže jsou přístupné i pro jezdce a koně bez licence.
Č.1 -  dvoufázová skoková soutěž 70 / 80.                       
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3.
            Startovné 200 Kč.
             Odměny za 1. – 3. místo v hodnotách 600, 400 a 300 Kč.
            Floty dle PJS.
Č.2 - dvoufázová skoková soutěž 80 / 90.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 274.5.3.
            Startovné 200 Kč.
            Odměny za 1. – 3. místo v hodnotách 700, 500 a 400 Kč..
            Floty dle PJS.

Závody jsou pouze pro jezdce a koně s licencí
.
Č.3. – skoková soutěž Z.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 238.2.2
            s rozeskakováním.
            Startovné 250 Kč.
            Finanční odměny za 1. -5. místo 3000 Kč (1000, 800, 500, 400 a 300 ).
            Za 1. až 3. místo poháry, floty dle PJS.
Č. 4 – skoková soutěž ZL.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce.Rozhodování podle článku 238.2.2
            s rozeskakováním.
            Startovné 300 Kč.
            Finanční dotace 5 000 Kč (1500, 1200, 1000, 700 a 600).
            Za 1. až 3. místo poháry, floty dle PJS.
Č.5 – skoková soutěž L*.
            Přístupná pro všechny koně a jezdce. Rozhodování podle článku 238.2.2      
            S rozeskakováním.
            Startovné 300 Kč.
            Finanční dotace 8000 Kč (2200, 1900, 1600, 1300 a 1000).
            Za 1. až 3. místo poháry, floty dle PJS.

Časový rozvrh:           prezentace pro první soutěž do 8,00, pro ostatní soutěže
                                   alespoň 1 hodinu před začátkem soutěže, nejpozději však do 12 hodin.
                                   S přestávkou se počítá mezi 2. a 3. soutěží.
 
Veterinární předpisy: před vyložením koní předloží vedoucí ekipy platné veterinární                                          potvrzení pro rok 2012.

Všeobecné údaje.
Přihlášky zasílejte na adresu:                         Josef Němec
                                                                       Studánecká 1279
                                                                       530 03 Pardubice
                                                                       tel. 466 651 675
                                                                       724 255 762
                                                                       E-mail: j.nemecpce@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek:                                    24.5.2012.
Veškeré náklady hradí vysílací složka.
Pořadatel neodpovídá za úrazy koní a jezdců.
Pořadatel neodpovídá za ztráty a poškození věcí.
 
Poskytované služby.
Lékařská služba:                                pí. Zezuláková.
Veterinární služba:                             MVDr. Jiří Rajman za úhradu.
Podkovářská služba:                          zajištěna za úhradu.

Rozpis byl schválen OV ČJF v Hradci Králové  25.4.2012.
                                               V.Novotný v.r.

                                                                       Srdečně Vás zve
                                               Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou.
                                                                       Za:   Josef Němec

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski