Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 02.06.2012

Pořadatel:
MF280 (Malá jezdecká společnost)
Datum konání:
02.06.2012
Místo konání:
Lohenice

Discipliny:

Skoky:
Z-S**

Rozpis:

 ROZPIS HOBBY SKÁKÁNÍ V LOHENICÍCH U PŘELOUČE 2.6.2012

Pořadatel:
Malá jezdecká společnost MF 280 

Soutěž č.1: Dvoufázové skákání 80/90
Startovné:
200 Kč
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí i bez.
Časový rozvrh:
8,00 - 8,45 prezentace
9 hod prohlídka parkuru na koních
9,30 start č.1
Ceny: 1.-5. místo věcné ceny od firmy GUYOKRMA s.r.o. v hodnotě 1.800,-Kč

JEZDECKÉ ZÁVODY V LOHENICÍCH U PŘELOUČE

Základní údaje:
Pořadatel: Malá jezdecká společnost MF 280
Datum: 2. 6. 2012
Místo: Lohenice u Přelouče
Kolbiště: travnaté 80 x 120
Opracoviště: travnaté 80 x 100
Funkcionáři: ředitel závodů – Vladimír Malý
                      tajemník závodů – Jana Hutlová
                      autor parkuru – Jan Veselý
                      technický delegát – Oldřich Sojka
                      hlavní rozhodčí – Ing. Karel Regner
                      sbor rozhodčích – Ilona Matoušková, Markéta Kvapilová
                      zpracování výsledků: Ing. Jindřich Urban
                      hlasatel – Kamila Bulušková
                      správce opracoviště – Jaroslav Hurdálek

Technické údaje:
Pravidla jezdeckého sportu platná pro rok 2012 a ustanovení tohoto rozpisu.
Veškeré soutěže jsou přístupné pro jezdce a koně s licencí

Soutěže:
Soutěž č. 1: Dvoufázové skákání 100/110
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.

Hodnocení dle čl. 274
Startovné 250Kč
Věcné ceny v hodnotě 2.500Kč od firmy EQUILA pro 1.-5. Místo
Soutěž č. 2: Dvoufázové skákání 110/120
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle čl. 274
Startovné 250Kč
Ceny vyplácené v korunách – 2.400Kč + věcné ceny od firmy KFC v hodnotě 2.000Kč
Rozdělení cen: 800 – 650 – 450 – 350 – 250 

Soutěž č. 3: Skoková soutěž stupně L**
Soutěž o HORSKÉ KOLO Leader Fox v hodnotě 7.000,-
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 350Kč
Rozdělení cen: 1. místo: věcná cena v hodnotě 7.000,-
2. - 5. místo: 1.000 - 900 – 800 – 500 + věcné ceny v hodnotě 2.000Kč
Soutěž č. 4: Skoková soutěž stupně S** 
Cena Starcom MediaVest Group, spol. s.r.o. o 20.000,-
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle tab. A. čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Startovné 450Kč
Věcné ceny vyplácené v korunách – 20.000Kč
Rozdělení cen: 6.500 – 5.000 – 4.000 – 3.000 – 1.500
Předběžný časový harmonogram závodů:
9:30 – 10:00 hod. – prezentace č. 1, 2
do 12:00 hod – prezentace č. 3, 4
11:00 hod. – start č. 1 – návazně další

Jmenovité přihlášky zasílejte na:

e-mail: maly3667@seznam.cz
Tel.: 776 783 966 (p.Malá)

Uzávěrka přihlášek do 30.5.2012

Veškeré náklady hradí přihlašovatel. Pořadatel neodpovídá za úrazy jezdců a koní
Veterinární předpis:
Dle platných směrnic o přesunu sportovních koní 2012
Poskytované služby:
Lékařská služba (MUDr. Jiří Prokopec)
Veterinární služba (MVDr. Pavel Jadrníček)

Ostatní ustanovení:
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Námitky dle PJS.

Dekorování: Floty dle PJS

Schváleno dne 8.5.2012

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski