Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 03.06.2012

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
03.06.2012
Místo konání:
Suchá

Discipliny:

Drezura:
Z-L, i pony

Rozpis:

Rozpis DREZURNÍCH JEZDECKÝCH ZÁVODŮ

 

č. 602 F3 
 
1. Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                    Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150
1.2.      Datum konání:             3. června 2012
1.3.      Místo konání:                Jezdecký areál Jízdárna Suchá
1.4.      Kolbiště:                      drezurní obdélník písčitý 20x40 m pro úlohy Z
20 x 60 m pro úlohy L a S
1.5.         Opracoviště:                23 x 50 m písčité
1.6.       Funkcionáři závodů:     hlavní rozhodčí: Ing. Otakar VONDROUŠ
                                               rozhodčí: Jan Tvarůžek a Jaroslava Haškovcová
                                               hlasatel: Magdalena Vopařilová
2. Technické údaje:
2.1.      Předpisy: pravidla jezdeckého sportu v platném znění, platné drezurní úlohy a tento rozpis
2.2.      Předběžný časový program závodu:
            8.00 – 8.30 hodin prezentace
            9.00 zahájení první soutěže dále následující s ohledem na počty statujících
2.3.      V pátek večer budou zveřejněny předběžné startovní listiny na www.stajmanon.cz

3. Soutěže:
3.1. Soutěž P4 je přístupna pouze pro děti na pony, ostatní soutěže jsou přípustné pro všechny koně a jezdce bez omezení
3.2. Čtenáře čtených úloh si zajistí závodník
3.3. Soutěže: 1. P4/2012    2. DÚ/2009    3. DD/2009    4. DJ/2009    5.S0/2009    6.JU/2009   

 

4. Ceny a peněžité plnění
4.1. Dekorování a vyhlášení výsledků hned po skončení soutěže
4.2. Ve všech soutěžích bude vítěz a umístění dekorováni foty dle PJS čl.129.3
Soutěž č. 1 startovné 250,- Kč. Na 1.- 3. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 900,- Kč.
Soutěž č. 2 startovné 250,- Kč. Na 1.- 5. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 2 000,- Kč.
Soutěž č. 3 startovné 300,- Kč. Na 1.- 5. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 3 000,- Kč.
Soutěž č. 4 startovné 300,- Kč. Na 1.- 5. místě ceny věcné vyplacené v penězích v celk. hodnotě 3 000,- Kč.
Soutěž č. 5 startovné 400,- Kč. Ceny 4 000,- Kč / 1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-/
Soutěž č. 6 startovné 400,- Kč. Ceny 4 500,- Kč / 1.500,- 1.000,- 1.000,- 600,- 400,-/

 

5. Přihlášky a prezentace
5.1. Přihlášku zašlete do 20. května 2012 na manon@wo.cz. Zápisné je splatné při prezentaci.
5.2. Dodatečné přihlášky lze přijmout nejpozději 1 den před konáním závodů, úhrada při prezentaci
5.3. Prezentace je možná i telefonicky na 606 836 449

6. Všeobecné údaje:
6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.2. Ustájení v boxech (včetně sena a podestýlky) 250,- Kč na den (požadavek je nutné uvést v přihlášce)
6.3. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

7. Veterinární předpisy:
7.1. Veterinární přejímku koní a kontrolu průkazů koní zajišťuje MVDr. Iva Benešová. Před vyložením koně každý účastník předloží zdravotní průkaz koně

8. Poskytované služby:
8.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem
8.2. Veterinární služba po celou dobu konání závodů proti úhradě
8.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje
8.4. Občerstvení v areálu závodů

 

9. Ostatní ustanovení:
9.1. Technická porada se nekoná
9.2. Platí přísný zákaz volného pobíhání psů v areálu závodů
9.3. Kůň se smí pohybovat po areálu pouze naužděn, event. na „steigeru“ /všeobecná ustanovení ČJF)
6.3. Pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození

 

Schválení rozpisu OV ČJF dne       4.5.2012 Novotný V.               ředitel závodů Jiří Skřivan

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski