Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 08.06.2012 - 10.06.2012

Pořadatel:
MF016 (Stáj Manon)
Datum konání:
08.06.2012 - 10.06.2012
Místo konání:
Litomyšl

Discipliny:

Skoky:
ZL-T**

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů CSN 608F1

 

Česká pojišťovna Velká cena Litomyšle 2012

 

Skokový pohár České pojišťovny 2012
                                         XI. ročník – V. kolo   
Základní údaje :               
1.1. pořadatel :                            “stáj  Manon Litomyšl  MF016 a Jk Hřebčín Suchá MF150
1.2. datum konání :                      8. - 10. června 2012
1.3. místo konání :                       jezdecký areál Hřebčín Suchá, Suchá 1, Litomyšl
1.4.1. kolbiště :                            písčité s geotextilií -  65 m x 75 m
1.4.2. opracoviště :                      písčité s geotextilií - 25 m x 65 m a hala 23 m x 65 m
1.5. funkcionáři závodů :             - ředitel – Jiří Skřivan
                                                    - sekretář Zuzana Janečková
                                                    - autor parkurů - Václav Drbal
                                                    - hlavní rozhodčí – Jaroslav Hupka
                                                    - rozhodčí – MVDr. Marcela Burešová, Jaroslav Fendrych
                                                                        Sylva Fendrychová
                                                    - technický delegát – Robert Smékal
                                                    - steward – Oldřich Sojka, Roman Falta
- technické a organizační zajištění:
   Miroslava Skřivanová
- hlasatel – Aleš Suchánek
- zpracování výsledků – Dalibor Prokop
Technické údaje :
2.1. předpisy :                                  PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2.  S o u t ě ž e
 
pátek 8. června 2012
2.2.1.    soutěž ve skoku stupně „Z“        
        Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování
        Startovné : 300,- Kč
        Ceny : 3.400,- Kč (700, 550, 500, 400, 350, 300,300,300)  
        Soutěž je kvalifikací Equiservis Amateur tour 2012
                 
2.2.2.    soutěž ve skoku stupně „ZL“     
        pro jezdce a koně bez omezení                   
        Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4. následné rozeskakování
        Startovné : 350,- Kč
        Ceny7.000,- Kč ( 1.600, 1.400, 1.200, 700, 600, 450, 350, 350,350, )
        Soutěž je kvalifikací Equiservis Amateur tour 2012                 
       
2.2.3.    soutěž ve skoku stupně „L **“    
        odd. A : pro jezdce a koně bez omezení
        odd. B : Kolowrat Junior Cuppřístupná jen pro juniory
         Rozhodování dle PJS  odd.A: čl. 298.2.4., následné rozeskakování na čas
                                              odd.B: čl. 298.2.4., následné rozeskakování na čas      
         Startovné : odd.A: 400,- Kč
                           odd.B: 300,- Kč
        Ceny : odd. A   10.000,- Kč (3000, 2200, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500)  
                    odd. B     5.000,- Kč (1500, 1200, 1000, 500, 400, 400) 
 
2.2.4.      soutěž ve skoku stupně „S **“   
         Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4., následné rozeskakování  na čas
         Startovné : 500,- Kč
         Ceny : 15.000,- Kč   ( 4.300, 3.300, 2.500, 1.300, 900, 700, 500, 500, 500, 500 )
 

sobota 26. května 2012
2.2.5.    soutěž ve skoku stupně „ L**“    
        Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1., na čas bez rozeskakování
        Startovné: 400,- Kč
        Ceny : 10.000,- Kč  (3000, 2200, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500)
 
2.2.6.   soutěž ve skoku stupně „L **“   Kolowrat Junior Cup
          Přístupná jen pro juniory.
          Rozhodování dle tab.A, čl. 298.1.1., na styl jezdce
          Startovné: 300, - Kč
         Ceny : 5.000,- Kč (1500, 1200, 1000, 500, 400, 400)

2.2.7.    soutěž ve skoku stupně „S **“     
         Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4., následné rozeskakování  na čas
         Startovné : 500,- Kč
         Ceny20.000,- Kč (5500, 4000, 3400, 2400, 1300, 1100, 800, 500, 500, 500)  
 
 
2.2.8.    soutěž ve skoku stupně „ST **“        
         Rozhodování dle PJS čl. 298.2.4., následné rozeskakování na čas
         Startovné : 700,- Kč
         Ceny : 30.400,- Kč   (10.000, 7.000, 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 900, 800, 700, )
 
2.2.9.   soutěž ve skoku stupně „ZL“ 
         Finále JEZDECKÉ AMATEUR TOUR 2012 společnosti EQUISERVIS         
         Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas
         Startovné: 1.000,- Kč
         Ceny : peněžnípoukázky v hodnotě 10.000,- Kč
         V této soutěži může startovat 15 nejlepších dvojic z kval. soutěží 1 a 2

 

neděle 27. května 2012

 

 2.2.10.    soutěž ve skoku stupně „L **“       
         Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1., na čas bez rozeskakování
         Startovné: 400, - Kč
         Ceny : 10.000,- Kč   (3000, 2200, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500)
 
2.2.11.    soutěž ve skoku stupně „S **“    
         Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas
                 odd. A : pro jezdce a koně bez omezení
                 odd. B : Kolowrat Junior Cuppřístupná jen pro juniory
         Startovné : odd.A: 500,- Kč
                           odd.B: 400,- Kč
        Ceny : odd. A   20.000,- Kč (5500, 4000, 3400, 2400, 1300, 1100, 800, 500, 500, 500)  
                    odd. B   10.000,- Kč (3000, 2200, 1200, 1000, 800, 700, 600, 500) 

 

2.2.12.    Česká pojišťovna Velká cena Litomyšle 2012
         soutěž ve skoku stupně „ST **“ jednokolová soutěž s finálem
         Soutěž je zařazena do seriálu „Skokový pohár České pojišťovny 2012“ – V. kolo.
         Rozhodování dle PJS čl. 276.2.N
         Počet dvojic postupujících do finále bude určen po prezentaci.
         Hlavní rozhodčí může upravit startovní pořadí ve finále tak, aby jezdci startující na
         dvou koních měli dostatek času na přípravu druhého koně.
         Startovné: 1.000,- Kč
         Ceny: 70 000,- Kč
        ( 19.000, 15.000, 10.000, 8.000, 6.000, 4.000, 3.500, 2.000, 1.500, 1.000,)
2.3.         Předběžný časový program
          pátek 25.května 2012
          Předpokládaný začátek soutěží :  8.30 hod. soutěže č.1, 2, 3, 4
          sobota 26.května 2012
          Předpokládaný začátek soutěží :   8.00 hod. soutěže č. 5, 6, 7, 8,
          neděle 27.května 2012
          Předpokládaný začátek soutěží :    8:00 hod. soutěž č. 10, 11, 12
                                         soutěž č.12 předpokládaný začátek v 15:00 hod.
 

 

          Prezentace telefonicky ve čtvrtek 7.června 2012  18 hod. – 19 hod. na tel. Dalibor Prokop 737365378 a další dny vždy 1 hod.  po skončení soutěžního dne.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
Všeobecné údaje :
3.1. jmenovité  přihlášky zasílejte výhradně emailem na manon@wo.cz
Uzávěrka přihlášek – pátek 1.června 2012 !!!

3.2. námitky a stížnosti v souladu s PJS

3.3.
Ustájení
Na základě závazné objednávky nejpozději do 28.5..2012 v turnajových boxech Cartrans.pl
Poplatek za použití boxu vč. podestýlky a sena 2.000,- Kč, tj. max. čt-ne. Poplatek za ustájení je splatný ihned při prezentaci.
Připojení na el. proud 500,- Kč, poplatky jsou splatné ihned při prezentaci.
!!! Objednaný box bude účtován i v případě, že nebude objednavatelem využit!!!
           
3.4. ubytování:
kontakty na ubytování:Internát SPgŠ -  461 654 511,
       Hotel Zlatá Hvězda -   461 615 338, Hotel Dalibor - 461 615 921

 

3.5. pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmy nebo škody, které by mohly postihnout  
       účastníky závodů nebo koně
3.6. veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka 

 

Veterinární předpisy :
4.1. vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární doklady obsahující  
       náležitosti podle platných směrnic SVS pro rok 2012       
 
Poskytované služby :
5.1. lékařská služba zajištěna
5.2. veterinární služba za úhradu
5.3. podkovářská služba za úhradu
5.4. stravování je zajištěno po celou dobu konání závodů v areálu oddílu
  
Ostatní ustanovení :
6.1. dekorování floty dle PJS po každé soutěži
6.2. ceny  uvedeny u jednotlivých soutěží
6.3. sekretariát závodů je umístěn od 7:00 hod na věži  rozhodčích
6.4. technická porada se nekoná

 

Rozpis schválen OV ČJF, dne                                                  Jiří Skřivan – ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski