Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.06.2012

Číslo závodů:
OM
Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
09.06.2012
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z-ST

Rozpis:

Otevřené mistrovství východočeské oblasti v drezuře

 

Rozpis
Datum : 9.6.2012
Pořadatel : OS Stáj Paradiso –Fassati, MF 0289
Místo konání : Jezdecký areál Jaroměř - Josefov
Číslo závodů: ………
Ředitel závodů : Miroslav Fassati.
Tajemník závodů : ing. Vladimír Zvěřina
Hlavní rozhodčí: ing. Minářová
Členové sboru rozhodčích:  Jan Tvarůžek, ing. Marcel Kamínek, Jaroslava  Haškovcová, ing Otakar Vondrouš
Komisař na opracovišti: Jan Tvarůžek
Hlasatel : Sabina Horáčková/ Miroslav Fassati
Výpočetní technika: ing. Vladimír Zvěřina
Předpis:  Pravidla jezdeckého sportu 2012 a tento rozpis
Podmínky účasti : platná licence koně a jezdce pro rok 2012
Veterinární podmínky : Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat náležitosti platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2012
 
SOUTĚŽE :
1.   Drezúra stupně „Z“– DÚ 2009
soutěž přístupná všem jezdcům a koním, úloha je čtená, rozhodování jednou známkou 
Startovné:   250,- Kč za start
 
2.   Drezúra stupně „L “– úloha L0 2009
soutěž přístupná všem jezdcům a koním, úloha je čtená, rozhodování jednou známkou
 Startovné:   250,- Kč za start
 
Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře dětí pro rok 2012
3.    Drezúra stupně „L“ – úloha DD 2009
       soutěž přístupná všem jezdcům a koním, úloha je čtená
            samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
       Startovné:   otevřená soutěž 250,- Kč za start
                      oblastní mistrovství - startovné se neplatí
 
Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře juniorů a mladých jezdců pro r.2012
4.    Drezúra stupně „L“– DJ 2009 /junioři a mladí jezdci ve společné kategorii/
       soutěž přístupná všem jezdcům a koním, úloha je čtená
      samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
 Startovné:    otevřená soutěž 300,- Kč za start
                       oblastní mistrovství - startovné se neplatí
 
Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře seniorů pro r.2012
5.    Drezúra stupně „S“ – úloha JJ 20009    /ženy a muži společně/
       soutěž přístupná všem jezdcům a koním,úloha se jezdí zpaměti
       samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
 Startovné:    otevřená soutěž 300,- Kč za start
                       oblastní mistrovství - startovné se neplatí
 
6.   Drezúra stupně „ST“ – úloha SG 
           soutěž přístupná všem jezdcům a koním, úloha se jezdí zpaměti
       Startovné:     otevřená soutěž 400,- Kč za start
                 
Závodníci přihlášení pouze do Oblastního mistrovství startovné neplatí, ale potom nebudou hodnoceni v otevřené soutěži

Pro čtené úlohy si každý zajistí vlastního čtenáře!
Drezurní obdélník:   písčitý povrch, 20x60m
Opracoviště:             povrch písčitý
Přihlášky:    Stáj Paradiso –FassatiTyršova 274,   55102  Jaroměř Josefov
nebo e-mail stajparadiso@seznam.cz nebo mobil: 608 811 309, 608 811 109
U přihlášek je nutné rozlišit přihlášky do otevřených soutěží a zvlášť do Oblastního mistrovství
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 7.6. 2012 do 20,00 hod

Ubytování:
    nutno objednat předem
Parkování:    v areálu závodiště
Stravování:    v areálu závodiště
Ustájení:        v areálu v omezeném počtu, nutno objednat předem společně s přihláškou
Úhrady:         veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků, pořadatel neručí za ztráty a poškozené věci.

Ceny
- Oblastní mistrovství
floty dle PJS ve všech soutěžích
Soutěž č. 3 – Oblastní mistrovství - dětí
1 – 3 místo věcné ceny
Soutěž č. 4 - Oblastní mistrovství juniorů a mladých jezdců
1 – 3 místo věcné ceny
Soutěž č. 5 – Oblastní mistrovství - senioři
1 – 3 místo věcné ceny
Ceny – otevřené soutěže
floty dle PJS ve všech soutěžích
Soutěž č. 1 – Věcné ceny za umístění na 1. až  3. místě
Soutěž č. 2 – Věcné ceny za umístění na 1. až  3. místě
Soutěž č. 3 – Věcné ceny za umístění na 1. až  3. místě
+ Věcné ceny ve formě poukázek ve výši 400,-300,-200,-Kč 
Soutěž č. 4 – Cena firmy Premin,věcné ceny za umístění na 1. až 5. místě
Soutěž č. 5. Věcné ceny za umístění na 1. až  3. místě
Soutěž č. 6 - Cena Jezdeckých potřeb Fassati Jaroměř ,Věcné ceny za umístění na 1. až  5. místě v hodnotě 5 000, Kč.

 

Ceny do soutěží věnuje firma :
VVS Verměřovice – Premin, Casco - SRN a   jezdecké potřeby Fassati Jaroměř
Mistrovství je finančně podporováno Městem  Jaroměř

 

Stížnosti a námitky: v souladu s PJS.
Poskytované služby:
Lékařská služba: Praunová Monika Dis.
Veterinární služba: MVDr. Michal Novák (za úhradu)
Podkovářská služba – není zajištěna            
Občerstvení: zajištěno v areálu závodiště
 
Předběžný program:
Prezentace : e-mailem na stajparadiso@seznam.cz nebo po telefonu  608 811 309 , 608 811 109
do čtvrtka  7.6.2012 do 18,00 hodin
V pátek 8.6.2012 bude předběžná startovní listina vyvěšena na www.paradiso.7x.cz 
Technická porada. se nekoná, potřebné údaje budou sděleny při prezentaci
Zahájení první soutěže v  8:30 a dále následující s ohledem na počty startujících

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.

 

Zákaz vstupu se psy do areálu
Nekuřácký sportovní areál

 

Prodejna jezdeckých potřeb otevřena po celou dobu konání jezdeckých závodů

 

V Jaroměři dne 5.5.2012                   Miroslav Fassati.          ředitel závodů

 

 Rozpis schválen 6.5.2012                 za OV ČJF Václav Novotný st.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski