Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 16.06.2012

Pořadatel:
MF090 (JK Hustířany)
Datum konání:
16.06.2012
Místo konání:
Hustířany

Discipliny:

Skoky:
Z-L**

Rozpis:

 R O Z P I S
Jezdecké skokové závody Hustířany
                                                           Číslo závodů: 616F1

  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
           1.1. Pořadatel:                  JK Hustířany MF 0090
           1.2. Datum konání:          16.6.2012
           1.3. Místo konání:            Jezdecký areál v Hustířanech
           1.4. Kolbiště:                    travnaté    60 x 70
           1.5. Opracoviště:               travnaté 90 x 80
           1.6.  Funkcionáři závodů:
                                   Ředitel závodů:              Ludmila Pilnáčková
                       Hlavní rozhodčí:            Dana Balážová
                                         Sbor rozhodčích:           Václav Novotný ml., Jiří Káva
                                   Stavitel parkuru:             Luděk Horký
                                   Technický delegát:         Jaromír Pour
                                   Komisař na opracovišti: Josef Volf
                                   Sekretář závodů:             Šárka Dyrcová
                                   Hlasatel:                          Mgr. Sabina Široký
  1. TECHNICKÉ ÚDAJE:
           2.1. Předpisy: PJS platné pro rok 2012 a ustanovení tohoto rozpisu
 2.2. SOUTĚŽE:
               Soutěž č. 1: Stupňovaná obtížnost do 100 cm
                                              O pohár Jezdecké potřeby Pro Hippo, Dvůr Králové n.L.
                                    -   pro koně a jezdce bez omezení
                                          -   hodnocení dle stupnice A čl.269, rozhodují získané body a čas,      
                                              bez rozeskakování, 8 skoků bez žolíka
                                          - 1.-5. místo věcné ceny v hodnotě 3.000,- Kč
                                          -  startovné 250,-Kč
 
                      Soutěž č. 2: Parkur st.: „Z“
                                                O pohár firmy Tyros Loading Systems CZ, Praha
-          pro koně a jezdce bez omezení
-          hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
-          1. -5. místo věcné ceny v hodnotě 4.000,- Kč
-          startovné 250,- Kč
 
                      Soutěž č. 3: Parkur st.: „ZL“
                                                O pohár firmy Eminger Roman s.r.o., Jaroměř
-          pro koně a jezdce bez omezení
                                          -    hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
-          5.000 Kč ( 1.400,- 1.200,- 1.000,- 800,- 600,-)
-          startovné 300,- Kč

Soutěž č. 4: Parkur st.: „L**“
                                               O pohár obce Velichovky
-          pro koně a jezdce bez omezení
-           hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas
-          6.000,- Kč (1.800,- 1.500,- 1.200,- 900,- 600,-)
-          startovné 350,- Kč                                         

 

           2.3.  PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM:
 Do 9,30 hod.- ukončení prezentace pro soutěže č. 1,2
 Do 12,00 hod.- ukončení prezentace pro soutěže č. 3,4
 10,30 hod. – začátek soutěže č. 1, následně soutěž č. 2
                      14,00 hod. – začátek soutěže č. 3, následně soutěž č. 4
                     
                    Časový rozvrh soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášek do soutěží.
                     Případné změny budou oznámeny při prezentaci.

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
 3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Ludmila Pilnáčková, Hustířany 45,
         552 11 Velichovky , tel.: 605 554 526, fax.: 491 810 525,
         e-mail: jkhustirany@seznam.cz
         3.2. Uzávěrka přihlášek 14.6.2012, u každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí koní,
                  jezdců a subjektů.
               3.3. Ve všech soutěžích floty dle PJS.
  1. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
         4.1. Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušné veterinární potvrzení
               pro přesun koní opatřené všemi náležitostmi pro rok 2012.
 
  1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
         5.1. Lékařská služba: Mgr. Zdeňka Čudová
         5.2. Veterinární služba: MVDr. Lenka Němcová - za úhradu
         5.3. Podkovářská služba: zajištěna - za úhradu
 
6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
         6.1. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
         6.2. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací subjekt.
         6.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztrátu
                předmětů a jejich poškození.

 

Rozpis byl schválen dne:  11.5.2012                                       Václav Novotný 

V Hustířanech dne:  2.5.2012                                                  Ludmila Pilnáčková

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski