Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 23.06.2012

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
23.06.2012
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Skoky:
Z-ST**

Rozpis:

Jezdecké parkurové   závody Jaroměř - Josefov     číslo závodů:…623F1………………. 
Akce je finančně podporována Městem Jaroměř
 
Datum : sobota    23.6. 2012           Místo:   jezdecký areál  Fassati    Jaroměř - Josefov
 
1. Základní údaje:
    1.1. Pořadatel :                  Stáj Paradiso - Fassati (MF 289)
    1.4. Kolbiště                        písčité             75 x 75
    1.5. Opracoviště                  písčité           30 x 65

Funkcionáři závodů :
- Ředitel:                                      Miroslav Fassati             (608 811 109)
- Hlavní rozhodčí :                       Novotný Václav st.          
- Sbor rozhodčích :                     Balážová Dana, Novotný Václav ml.
- Stavitel parkuru :            ing. Jandourek Ludvik st.
- Technický delegát :         ing. Libor Jakubal
- Výpočetní středisko         ing.  Zvěřina Vladimír        
- Hlasatel       :                           Miroslav Fassati           Správce pracoviště:     Jana Ježková
2. Technické údaje                                                          Komisař na pracovišti   Káva Jiří
   Předpisy : Platná PJS a ustanovení tohoto rozpisu 
  
Závody:      začátek  v 9  hodin soutěž č .1, ostatní následně
 Soutěž  č.1 -   Parkur dvoufázové skákání 90 / 100
            O cenu firmy Primátor                                                                      Startovné 250,- Kč
            Pro koně a jezdce bez omezení. Hodnocení dle čl.274.5.3
            1. - 3. místo věcné ceny        + floty dle PJS               

 Soutěž  č.2
Parkur   dvoufázové skákání 100 / 110  
           O cenu firmy Jezdecké potřeby Fassati Jaroměř                              Startovné 250,- Kč
Pro jezdce a koně bez omezení.  Hodnocení dle čl.274 .5.3                
1. - 3. místo věcné ceny  – poukázky na zboží      + floty dle PJS                                                        
Soutěž  č.3  - Parkur dvoufázové skákání 110 /120 s jednou kombinací
            O cenu firmy Spillers – Britská krmiva                                             Startovné 250 ,- Kč
            Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Pro jezdce a koně bez omezení. Hodnocení dle čl.274 .5.3     
1 - 6. místo věcné ceny, floty dle pravidel ČJF

Soutěž  č.4
 - Parkur stupně L*   
O cenu firmy Jezdecké potřeby Fassati Jaroměř                               Startovné 250,- Kč
            Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas  
2.500,- Kč ( 800,- 650,- 450,- 350,- 250,-), floty dle pravidel ČJF
 Soutěž č.5 - Parkur stupně  S*    
            O cenu firmy VVS - Premin                                                                      Startovné 400 ,- Kč
            Pro jezdce a koně bez omezení.
 Hodnocení dle stupnice A čl.238.2.2 jedno rozeskakování na čas
            5.000 Kč ( 1400,-    1200,-   900,-   700,-   400,- 400 ,- )   floty dle pravidel ČJF

 

Soutěž č.6 - Parkur stupně ST*    
     O cenu firmy KARSIT  
Pro koně a jezdce bez omezení                                                         Startovné 400 ,- Kč
 Hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas          
6.000,- Kč ( 1800,-    1500,-   1200,-    900,-    600,-)          floty dle pravidel ČJF

3. Všeobecné údaje:
 Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: e-mail : stajparadiso@seznam.cz
 jezdecký areál Stáj Fassati, Tyršova ul. 274, 55 102   Jaroměř - Josefov
                          mobil / SMS : 608 811 309,   608 811 109

Uzávěrka přihlášek: 21.6. 2012 do 18 hod.
 - za změnu na startovní listině po uzávěrce:            100,- Kč v hotovosti
 - za přijetí přihlášky po uzávěrce:                             příplatek ke startovnému 100,-Kč  v hotovosti při prezentaci za každý start uvedený na přihlášce.

U každé přihlášky je nutné uvést čísla licencí koní, jezdců, a mateřského klubu jezdce
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startujících dle došlých přihlášek
                      
4. Předběžný časový program
Prezentace – pod tribunou   7,30 - 8,- hod pro soutěže   1, 2, ( telefonicky)   608 811 309
                             do 10,00   prezentace pro soutěže 3 až 6 ( telefonicky)   608 811 309

 

Začátek soutěže   č.1    v   9,00 hod,  ( předběžně  prohlídka parkuru   8,45 -8,55 )
následně další soutěže
Případné změny budou oznámeny při prezentaci
                    
5. Veterinární předpisy :       Dle platných směrnic pro rok 2012.
6. Poskytované služby             6.1. Lékařská služba :           Dis. Monika Praunová
                                               6.2. Veterinární služba:          MVDr. Michal Novák - za úhradu
                                               6.3. Podkovářská služba:       pořadatel nezajišťuje
7. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže
Stížnosti a námitky v souladu s PJS
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt
Ustájení koní v omezeném počtu - tel 608 811 309  paní G. Fassati
 
Rozpis schválen dne   9.5.2012                  Novotný Václav v.r.

           
Poznámka.:   
Prodejna jezdeckých potřeb v areálu – otevřena  po celou  dobu konání závodů
Areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech !
Do areálu je zákaz vstupu se psy

 

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski