Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.06.2012

Pořadatel:
MF131 (stáj Pucher)
Datum konání:
30.06.2012
Místo konání:
Janov

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů

1.        
Základní údaje:
1.1.      Pořadatel:                     Stáj Pucher MF 0131
1.2.      Datum konání:             30.6.2012
1.3.      Místo konání:                Jezdecký areál Janov
1.4.      Kolbiště:                       60x80-pískotravnaté
1.5.      Opracoviště:                 40x60-travnaté
1.6.      Funkcionáři:                  ředitel závodů: Pucher Miroslav
                                               rozhodčí:Jaroslav Hupka(hlavní), Ing.  Vladimír Zvěřina, Sylva Fendrychová
                                               stavitel parkuru:            Roman Falta
                                               hlasatel závodů: Zdeněk Jílek
                                               Technický delegát: MVDR. Řípa
                                               Dozor na opracovišti: Jaroslav Fendrych
                                               Zpracování výsledků: Dagmar Čechovičová, Lucie Wasebauerová
2.         Technické údaje:
2.1.      Předpisy:          PJS a ustanovení tohoto rozpisu

2.2.1. Soutěž č.1         Hobby soutěž - parkur s postupnou obtížností do 80 cm (PJS N9.3)
                                               Ceny:  na 1.- 3. místě ceny věcné
2.2.2.     Soutěž č.21      Parkur st. Z
Pro všechny koně a jezdce bez omezení
                        Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.
                                    Ceny 3 000,- Kč ( 1 000, 800, 600, 350, 250)
2.2.3.     Soutěž č.3       Parkur st. ZL
Pro všechny koně a jezdce bez omezení
                        Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.
                                    Ceny 4 000,- Kč ( 1 300,- 1 000,- 800,- 500,- 400,-)
2.2.4.   Soutěž č.4        „Soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm se žolíkem“
                                   (poslední překážka bude alternativní, žolík výška 120 cm)
                                   V této soutěži bude zvolena nejlepší AMAZONKA JANOV 2012
                                   Pro všechny koně a jezdce bez omezení Rozhodování dle PJS čl. 269 bez
                                   rozeskakování a na čas
                                    Ceny 6 000,- Kč ( 2.000,- 1.500,- 1.100,- 800,- 600,- )
2.2.5.   Soutěž č.5        Parkur st. S **
„Cena sdružení podnikatelů“
Pro všechny koně a jezdce bez omezení
Rozhodování dle PJS  238.2.2.
Ceny 15.800,- Kč(5.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 1 000,- 300,- 300,- 200,-)


Celková dotace závodů je 28 800,- a můžete být ještě navýšena dle štědrosti sponzorů.

 

2.2.        Časový rozvrh: prezentace- pro soutěž č.1 + č .2 do 9,00 hod

      pro soutěž č.3 + č.4 do 12,00 hod
                                    Od 10,00 hod zahájení soutěže č. 1 a následně další.

3.           
Všeobecné údaje:
3.1.      Přihlášky:         písemně na adresu: Stáj Pucher, Janov 61, 569 55 (Okr: Svitavy)
Tel: 461/639213 nebo 607/606 172, emailem na adresu: petrapu@seznam.cz     !!Uzávěrka přihlášek do 26.6.2012!! aktuality budete moci sledovat
na www.stajpucher.cz
3.2.      Startovné:        soutěž č. 1=150,- Kč, soutěž č. 2, 3, 4 = 250,- Kč, soutěž č.5 = 350,- Kč
            Startovné pro jezdce z jiné než východočeské oblasti je:
soutěž č. 1=80,- Kč, soutěž č. 2, 3, 4 = 130,- Kč, soutěž č.5 = 200,- Kč
3.3.      prezentace:       na tribuně rozhodčích
3.4.         Ubytování a ustájení: pořadatel nezajišťuje
3.5.         Náklady:        veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace
3.6.         Veterinární předpisy: vedoucí transportu po příjezdu, před vyložením koní, předloží příslušné potvrzení pro přesun dle platných směrnic SVS a OVS.
3.7.         Poskytované služby: lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem.
            Veterinární služba je zabezpečena přítomným veterinářem proti úhradě.
            Podkovářská služba nezajištěna.

4.       
Ostatní ustanovení:
4.1.         Ceny: Ve všech soutěžích budou dekorováni jezdce floty dle PJS.
Ve všech soutěžích na 1.-5. místě obdrží věcné nebo peněžité ceny.Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení závodů proti podpisu. 
Upozornění: Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy a nemoci koní a jezdců. Při zrušení závodů bez zavinění pořadatel (nepřízeň počasí apod.) bude vráceno pouze 50% startovného.
4.2.         Protesty a námitky: V souladu s PJS
4.3.         Pozdní prezentace: viz PJS
4.4.         Schválení rozpisu závodů:

Za OV JS:                                                                                           ředitel závodů:

 

Václav Novotný                                                                                                Miroslav Pucher

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski