Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.06.2012

Pořadatel:
MF060 (TJ Krakonoš Trutnov)
Datum konání:
30.06.2012
Místo konání:
Svoboda nad Úpou

Discipliny:

Skoky:
Z-S**

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů
Jezdecké skokové závody 
 
1.1. Pořadatel     : TJ Krakonoš Trutnov
1.2. Datum konání : 30.června(sobota) 2012
1.3. Místo konání : jezdecký areál ve Svobodě n/Úpou
1.4. Kolbiště      : travnaté 90x50 m
1.5. Opracoviště   : písek 60 x 50 m
1.6. Funkcionáři závodů :
·                     ředitel              : Antonín Poláček
·                     hlavní rozhodčí       : Antonín Jeřábek
·                     rozhodčí             : Mgr. Svatava Juhaszová
·                     rozhodčí             : Zdeněk Rajmont
·                     autor parkurů        : Alek Pejos
·                     tech. delegát       : Jaromír Pour
·                     hlasatel            : Jaroslav Houdek
·                     správce opracoviště   : Jiří Káva
 
Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, skoková pravidla a tento rozpis
2.2. Soutěže:
č.1.A)Soutěž ve skoku stupně "Z"
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkúr rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.Startovné 250,-Kč. Věcné ceny v hodnotě 3000,-Kč 
    B) Mistrovství Královéhradeckého kraje dětí pro rok 2012.
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2 Základní parkúr rozhodují body a čas. Na medailových místech jedno rozeskakování na čas.
Věcné ceny v celkové hodnotě 3000,-Kč.
 Č.2.A)soutěž ve skoku stupně "ZL" .
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkúr rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.Startovné 300,-Kč.( 1300,-Kč,1000,-Kč,800,-Kč,500,-Kč,400,-)
     B) Mistrovství Královéhradeckého kraje juniorů pro rok 2012
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2.Základní parkúr rozhodují body a čas.Na medailových místech jedno rozeskakování na čas. Věcné ceny v celkové hodnotě 3000,-Kč.
č.3.A)Soutěž ve skoku stupně "L* "
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkúr rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně. Startovné 350,-Kč
Celková dotace 5.000,-Kč (1600,-Kč,1300,-Kč,1000,-Kč,700,-Kč,400,-Kč )
    B)Mistrovství Královéhradeckého kraje mladých jezdců pro rok 2012.
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkúr rozhodují body a čas. Na medailových místech jedno rozeskakování na čas.
Věcné ceny v hodnotě 3000,-Kč
    C) Mistrovství Královéhradeckého kraje seniorů pro rok 2012. Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkúr rozhodují body a čas. Na medailových místech jedno rozeskakování na čas.
 Věcné ceny v hodnotě 3000,-Kč
č.4. Soutěž ve skoku stupně "S**"
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkúr rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně. Startovné 400,-Kč
Celková dotace 8000,-Kč (2700,-Kč, 2000,-Kč, 1500,-Kč, 1100,-Kč, 700,-Kč)

2.3. Předběžný časový rozvrh závodů:
sobota 30.6.2012 ukončení prezentace v 9:00 h, začátek soutěže č.1 v 10:00 h, následně soutěže č. 2,3 a 4.
3.1. Přihlášky : na adresu Jana Pejosová, ul. 5. května 512,
                 542 24 Svoboda nad Úpou, tel. 605 502 725
              e-mail: pejosova.alex@centrum.cz
3.2. Uzávěrka přihlášek: 28.6.2012 (čtvrtek)                              3.3 Peněžitá plnění: v mistrovských soutěžích se startovné neplatí.
3.4. Prezentace : od 8.00 hod v restauraci na jízdárně
3.5. Protesty   : v souladu s PJS "Stížnosti a námitky"
3.6. Ustájení   : není zajištěno 
3.7. Ubytování     : zajišťuje Jana Pejosová tel: 605502725
3.8. Pořadatel neodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy          jezdců a koní

3.9. Mistrovských soutěží se mohou zúčastnit všechny subjekty VČO na
     území Královéhradeckého kraje !
4.   Pořadatel neodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy koní a jezdců
4.1. Lékařská služba    : zajistí pořadatel
4.2. Veterinární služba : zajistí pořadatel
4.3. Podkovářská služba : zajistí pořadatel, Miroslav Janeček

 

Rozpis byl schválen OV ČJF dne :

Alek Pejos                           
Předseda TJ                                    ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski